ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Yaşlı Hastalarda Atipik Osteoartrit Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu
The Differential Diagnosis of Atypical Localized Osteoarthritis in Elderly Patients: A Case Report
Received Date : 23 Jun 2014
Accepted Date : 28 Jul 2014
Makale Dili: EN
ÖZET
Osteoartrit diz, el (1. metakarpofalangeal ve distal interfalangeal eklem), kalça, servikal ve lomber omurgayı tutar. Öte yandan omuz, dirsek, ayak, proksimal interfalangeal eklem ve metakarpofalangeal eklem ise nadiren tutulur. Eğer bu nadir lokalizasyonlarda tutulum varsa kalsiyum pirofosfat depo hastalığı ve başka hastalıklar akılda tutulmalıdır. Bu yazıda da 77 yaşında metakarpofalangeal ve dirsekte atipik yerleşimli osteoartriti olan kadın hastada ayırıcı tanı tartışıldı.
ABSTRACT
Osteoarthritis (OA) involves knee joints most commonly as well as hands (first metacarpophalangeal and distal interphalangeal joints), hip, cervical and lumbar spine. On the other hand; shoulder, elbow, feet, ankle, proximal interphalangeal and metacarpophalangeal joints involvements are the rare clinical manifestations in OA. If OA occurs in the aforementioned rare localizations, other causes such as calcium pyrophosphate dehydrate crystal deposition disease and other diseases should be kept in mind. In this article, a 77-yearold woman with atypical OA of metacarphopahalangeal and elbow joints was presented. This atypical involvement of OA and its differential diagnosis was discussed.