ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

YouTube Platformundaki De Quervain Tenosinovitiyle İlişkili Sağlık Hizmeti Bilgilerinin Kalitesi ve Güvenilirliği: Kesitsel Bir Çalışma
Quality and Reliability of Healthcare Information Associated with De Quervain’s Tenosynovitis on YouTube Platform: A Cross-Sectional Study
Received Date : 26 May 2022
Accepted Date : 23 Aug 2022
Available Online : 26 Aug 2022
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-91569 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2023;26(2):133-9
ÖZET
Amaç: YouTube, tıbbi bilgilere erişim için popülerlik kazanan bir platformdur. Ancak, çevrim içi sağlık bilgilerinin kalitesi ve güvenilirliği hakkında endişeler vardır. Bu çalışmanın amacı, YouTube’da De Quervain tenosinoviti ile ilgili yer alan sağlık hizmeti bilgilerinin içeriğini, güvenilirliğini ve kalitesini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel olarak tasarlanan bu çalışmada, 14 Şubat 2022 tarihinde “De Quervain tenosynovitis” anahtar kelimesi kullanılarak YouTube taraması yapıldı. Videonun yüklendiği tarihten itibaren geçen süre (gün), video süresi (dk), video kaynakları, görüntülenme sayısı ve beğenme sayısı kaydedildi. Videoların değerlendirmesi modifiye DISCERN, Global Kalite Ölçeği (GKÖ) ve Amerikan Tıp Derneği Dergisi (JAMA) benchmark kriterleri ile yapıldı. GKÖ’ye göre 3 kalite grubu (yüksek, orta ve düşük) oluşturuldu. Bulgular: Toplam 60 video tarandı ve dâhil edilme kriterlerini taşıyan 49 video çalışmaya dâhil edildi. YouTube’daki videoların çoğu doktorlar tarafından paylaşılmıştı (n=25, %51). Kalite sınıflandırmasına göre videoların %57’si yüksek kalitede, %23’ü orta kalitede ve %20’si düşük kalitede idi. Yüksek kaliteli videoların %78,6’sı doktorlar tarafından yüklenmişti. Görüntüleme, günlük izlenme, beğeni ve yorum sayısı açısından kalite grupları arasında anlamlı bir fark saptanmadı (tümü için p>0,05). Sonuç: YouTube’da De Quervain tenosinoviti ile ilgili paylaşılan videoların yaklaşık yarısı yüksek kalitededir. Kullanıcılar, videoların kalitesine beğeni, yorum ve görüntüleme sayısına göre karar vermemeli ancak, daha çok video kaynaklarına odaklanmalıdır.
ABSTRACT
Objective: YouTube is a popular platform for accessing medical information. However, there are concerns about the quality and reliability of them. The aim of this study was to investigate the content, reliability and quality of healthcare information associated with De Quervain’s tenosynovitis on YouTube. Material and Methods: In this cross-sectional study, a YouTube search was performed using the keyword “De Quervain tenosynovitis” on February 14, 2022. The number of days online, video duration (minutes), video sources, number of views, and number of likes were recorded. The evaluation of the videos was performed using the modified DISCERN, Global Quality Scale (GQS) and Journal of the American Medical Association (JAMA) benchmark criteria. Three quality groups (high, intermediate, and low) were created according to the GQS. Results: A total of 60 videos were evaluated and 49 videos meeting the inclusion criteria were included in the study. Most of the videos on YouTube were shared by doctors (n=25, 51%). According to the quality classification, 57% of the videos were high quality, 23% intermediate quality and 20% low quality. Seventy-eight-point six percent of high-quality videos were uploaded by doctors. There was no significant difference between the quality groups in terms of views, daily views, likes and comments (p>0.05 for all). Conclusion: Approximately half of the videos associated with De Quervain tenosynovitis on YouTube are of high quality. Users should not decide on the quality of videos according to the number of likes, comments, and views, but should focus more on sources of videos.
REFERENCES
 1. Hassan K, Sohn A, Shi L, et al. De Quervain Tenosynovitis: an evaluation of the epidemiology and utility of multiple injections using a national database. J Hand Surg Am. 2022;47:284.e1-e6. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Goel R, Abzug JM. de Quervain's tenosynovitis: a review of the rehabilitative options. Hand (N Y). 2015;10:1-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Ilyas AM, Ast M, Schaffer AA, et al. De quervain tenosynovitis of the wrist. J Am Acad Orthop Surg. 2007;15:757-64. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Huisstede BM, Gladdines S, Randsdorp MS, et al. Effectiveness of conservative, surgical, and postsurgical interventions for trigger finger, dupuytren disease, and De Quervain disease: a systematic review. Arch Phys Med Rehabil. 2018;99:1635-49.e21. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Madathil KC, Rivera-Rodriguez AJ, Greenstein JS, et al. Healthcare information on YouTube: a systematic review. Health Informatics J. 2015;21:173-94. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Li HO, Bailey A, Huynh D, et al. YouTube as a source of information on COVID-19: a pandemic of misinformation? BMJ Glob Health. 2020;5:e002604. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Moon H, Lee GH. Evaluation of Korean-language COVID-19-related medical information on YouTube: cross-sectional infodemiology study. J Med Internet Res. 2020;22:e20775. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Tolu S, Yurdakul OV, Basaran B, et al. English-language videos on YouTube as a source of information on self-administer subcutaneous anti-tumour necrosis factor agent injections. Rheumatol Int. 2018;38:1285-92. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Rittberg R, Dissanayake T, Katz SJ. A qualitative analysis of methotrexate self-injection education videos on YouTube. Clin Rheumatol. 2016;35:1329-33. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Pons-Fuster E, Ruiz Roca J, Tvarijonaviciute A, et al. YouTube information about diabetes and oral healthcare. Odontology. 2020;108:84-90. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Sampson M, Cumber J, Li C, et al. A systematic review of methods for studying consumer health YouTube videos, with implications for systematic reviews. PeerJ. 2013;1:e147. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Onder ME, Zengin O. YouTube as a source of information on gout: a quality analysis. Rheumatol Int. 2021;41:1321-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Kocyigit BF, Akyol A. YouTube as a source of information on COVID-19 vaccination in rheumatic diseases. Rheumatol Int. 2021;41:2109-15. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Zengin O, Onder ME. YouTube for information about side effects of biologic therapy: a social media analysis. Int J Rheum Dis. 2020;23:1645-50. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Kuru T, Erken HY. Evaluation of the quality and reliability of YouTube videos on rotator cuff tears. Cureus. 2020;12:e6852. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Ozsoy-Unubol T, Alanbay-Yagci E. YouTube as a source of information on fibromyalgia. Int J Rheum Dis. 2021;24:197-202. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Aydin MA, Akyol H. Quality of information available on YouTube videos pertaining to thyroid cancer. J Cancer Educ. 2020;35:599-605. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Karakoyun A, Yildirim A. YouTube videos as a source of information concerning Behçet's disease: a reliability and quality analysis. Rheumatol Int. 2021;41:2117-23. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Baker DM, Marshall JH, Lee MJ, et al. YouTube as a source of information for patients considering surgery for ulcerative colitis. J Surg Res. 2017;220:133-8. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Elangovan S, Kwan YH, Fong W. The usefulness and validity of English-language videos on YouTube as an educational resource for spondyloarthritis. Clin Rheumatol. 2021;40:1567-73. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Charnock D, Shepperd S, Needham G, et al. DISCERN: an instrument for judging the quality of written consumer health information on treatment choices. J Epidemiol Community Health. 1999;53:105-11. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Bernard A, Langille M, Hughes S, et al. A systematic review of patient inflammatory bowel disease information resources on the World Wide Web. Am J Gastroenterol. 2007;102:2070-7. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Silberg WM, Lundberg GD, Musacchio RA. Assessing, controlling, and assuring the quality of medical information on the Internet: Caveant lector et viewor--Let the reader and viewer beware. JAMA. 1997;277:1244-5. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Delli K, Livas C, Vissink A, et al. Is YouTube useful as a source of information for Sjögren's syndrome? Oral Dis. 2016;22:196-201. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Goobie GC, Guler SA, Johannson KA, et al. YouTube videos as a source of misinformation on idiopathic pulmonary fibrosis. Ann Am Thorac Soc. 2019;16:572-9. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Uran Şan A. YouTube as a source of patient information on myofascial pain syndrome. 2021;37. [Crossref] 
 27. Onder ME, Onder CE, Zengin O. Quality of English-language videos available on YouTube as a source of information on osteoporosis. Arch Osteoporos. 2022;17:19. [Crossref]  [PubMed]  [PMC]