ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Yüksek Voltajlı Elektrik Yaralanmasına Bağlı Gecikmiş Spinal Kord Yaralanması: Bir Olgu Sunumu
Delayed Spinal Cord Injury After High Voltage Electrical Injury: A Case Report
Received Date : 14 Mar 2012
Accepted Date : 03 Apr 2012
Makale Dili: TR - Medline No: 111153
ÖZET
Yüksek voltajlı elektrik yaralanmaları, etkilenen organ sistemlerine göre değişen birçok farklı sekele yol açabilen tüm elektrik yaralanmalarının en yıkıcı olanıdır. Tüm dünyada elektrik kullanımının zamanla artması ile daha da fazla gözlenen önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Spinal kord yaralanması (SKY) bu tip yaralanmaların nadir olmayan bir komplikasyonudur ve morbiditesi oldukça yüksektir. Semptomları erken veya geç ortaya çıkabilir. Radyolojik görüntüleme tekniklerinin düşük sensitivitesi nedeniyle tanı koymak oldukça zordur. Sık fizik muayene, yaralanmanın erken aşamalarında yapılması oldukça zor olsa da, doğru tanı için gereklidir. Bizde burada yüksek voltajlı elektrik yaralanması sonrası geç tanı almış gecikmiş SKY olan 27 yaşındaki bir erkek olguyu sunuyoruz. (FTR Bil Der 2012;15: 23-6)
ABSTRACT
High-voltage electrical injuries are the most devastating of all electrical injuries and often induce different sequelae according to the affected organ systems. This type of injury is an important cause of morbidity and mortality due to the widespread use of electricity in the world. Spinal cord injury (SCI) is not an infrequent complication of this injury and has a relatively high morbidity. Symptoms may present either early or later. Making the diagnosis is difficult because radiologic imaging techniques lack sensitivity. Frequent physical examination is necessary for the correct diagnosis, although it is difficult to be done in the early stages of injury. We present a 27-year-old male patient who was diagnosed as delayed SCI after high voltage electrical injury. (J PMR Sci 2012;15: 23-6)