ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerDiz Osteoartriti Olan Hastalarda Açık ve Kapalı Kinetik Zincir Egzersizlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Effects of Open Versus Closed Kinetic Chain Exercises in Patients with Knee Osteoarthritis
Received Date : 15 Oct 2019
Accepted Date : 04 May 2020
Available Online : 23 Jul 2020
aOkan University Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul, TURKEY bUniversity of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul, TURKEY
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-72390 - Makale Dili: EN
J PMR Sci
ÖZET
Bu çalışmada diz osteoartritli (OA) hastalarda açık ve kapalı kinetik zincir egzersizlerinin etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Diz OA'lı 38 hasta açık kinetik zincir egzersiz (OKCE) grubu (n = 19) ve kapalı kinetik zincir egzersiz (CKCE) grubu (n = 19) olarak iki gruba randomize edildi. Tüm katılımcılara 20 dakika sıcak paket (HP), 20 dakika Transcuteneous Elektrik Sinir Stimülasyonu (TENS) ve 20 dakika Kısa Dalga Diatermi tedavileri toplamda 18 seans uygulandı. Egzersizler (CKCE ve OKCE) 30 dakika/gün, araştırmacının gözetimi altında yaptırıldı. Sonraki 3 hafta boyunca aynı egzersiz programına ev programı olarak devam edildi. Hastalar, tedavi öncesi ve 6 haftalık egzersiz tedavisi sonrasında Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC), Tıbbi Sonuçlar Çalışması Kısa Form Sağlık Araştırması (SF-36) ve Vizuel Analog Skalası (VAS) ile değerlendirildi. Bulgular: Diz OA'lı hastalarda OKCE ile CKCE grubunda tedavi sonrasında VAS değerlerinde, WOMAC ağrı, fiziksel fonksiyon ve total WOMAC skorlarında ve SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme saptandı. Tedavi sonrası değişim oranlarını karşılaştırdığımızda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı. Sonuç: Sonuç olarak, diz OA'nın rehabilitasyonunda, egzersizin şiddeti ve sürekliliğinin egzersiz tipinden daha önemli olabileceği kanaatindeyiz.
ABSTRACT
We aimed to evaluate the effects of open versus closed kinetic chain exercises in patients with knee osteoarthritis (OA) in this study. Material and Methods: Thirty eight patients with knee OA were randomized into two groups as the open kinetic chain exercise (OKCE) group (n = 19) and the closed kinetic chain exercise (CKCE) group (n = 19). All subjects received physical therapy modalities including 20 minute hot pack (HP), 20 minute Transcuteneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and 20 minute Short Wave Diatermi. A total of 18 sessions were held. The CKCE and OKCE were performed 30 minutes/day under the researcher’s supervision. Then the patients continued to exercise at home for 3 weeks. The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), the Medical Outcomes Study Short Form Health Survey (SF-36) and Vizuel Analog Scale (VAS) were used in the assessment of the patients before and after 6 weeks of exercise programme. Results: We found statistically significant improvement in VAS values, WOMAC pain, physical function and total WOMAC scores and SF-36 quality of life after treatment in both OCE and CKCE groups in patients with knee OA (p<0.05). When we compared the rates of change after treatment, there was no statistically significant difference between the groups (p>0.05). Conclusion: As a result, we believe that the intensity and continuity of exercise may be more important than the type of exercise in the rehabilitation of knee OA.