ISSN: 1309-3843 E-ISSN: 1307-7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.org
Kayıtlı İndexler

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği’nin süreli, bilimsel yayın organıdır. Amacı fiziksel tıp ve rehabilitasyon bilimi ve klinik uygulamaları hakkında, orijinal ve güncel, araştırma ve klinik gözlemleri senede üç kez, İngilizce veya Türkçe yayınlamaktır. Tüm yayınların ingilizce özeti vardır. Bu uluslararası derginin farklılığı fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi, romatoloji, spor hekimliği, nöroloji ve genel tıp uzmanlık alanını içermesidir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi çeşitli tıpta uzmanlık alanları (fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi, romatoloji, spor hekimliği, nöroloji ve aile hekimliği), iş-meşguliyet tedavisi terapisti, fizyoterapistler, konuşma terapistleri, klinik psikologlar, hemşireler ve rehabilitasyon bilimi ile ilgilenen mühendisler geniş bir grubun ilgi alanına girmektedir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, TurkMed Turkish MedLine ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi Makale; Olgu Sunumu; Derleme; Yorum; Editöre Mektup ve cevaplarını yayınlar.

Makale: Yeni ve önemli temel veya klinik bilgi sunar, önceki çalışmaları genişletir ve ilerletir veya klasik bir konuda yeni bir yaklaşım getirir. Yazı 5000 kelime ile sınırlıdır. Figürler, tablolar ve kaynaklar yazıyı açıklamaya ve desteklemeye yetecek en az sayıda olmalıdır.

Olgu Sunusu: İlginç olguları, yeni fikirleri ve teknikleri tanımlar. Yazı 1250 kelime (veya 1000 kelime artı 1 figür veya tablo) olabilir ve kaynak sayısı 20'yi geçemez.

Yorum: Editörler Kurulu eğitim ve klinik uygulamalar konusunda kalifiye bir yazarı belli bir konuda bilgilendirici bir yazı yazmaya çağırır. Yazı 2000 kelime ile sınırlıdır.

Derleme: Literatürün sistematik derlemeleri kaynaklar hariç 5000 kelime ile sınırlıdır.

Editöre Mektup: Editörler Kurulunun onayı ile yayınlanır. Mektup açık ve yorum getirilen makale ile ilişkili olmalıdır. Mektuplarda kelime sayısı 500 ile sınırlıdır, 1 tablo olabilir, kaynak sayısı 5'i geçemez.

Abone İşlemleri: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi’ne elektronik ortamda ücretsiz olarak ulaşılabilir.

Baskı İzinleri: Baskı izinleri için başvurular dergi editörlüğüne yapılmalıdır.

Editör: Prof. Dr. Belgin Karaoğlan
Adres: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,
506500 Beşevler, Ankara, Türkiye
Telefon: +90 312 202 52 14 - 202 52 19
Faks: +90 312 202 52 35
E-posta: editor@jpmrs.org