ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler

DERGİ ADI: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi

KISALTILMIŞ ADI: J PMR Sci

ISSN: 1309-3843

ONLINE ISSN: 1307-7384

YAYIN DİLİ: Türkçe, İngilizce

YAYIN PERİYODU: Yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs, Eylül)

YAYIN TÜRÜ: Süreli elektronik yayın

İNDEKSLENDİĞİ DİZİNLER: Türkiye Atıf Dizini, TurkMed Turkish MedLine