ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerGebelik Sonrası Meydana Gelen Barraquer-Simons Sendromu: Nadir Görülen Bir Olgu
Barraquer-Simons Syndrome Occurred After Pregnancy: A Rare Case Report
aClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Keçiören Training and Research Hospital, Ankara, TURKEY
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-58127 - Makale Dili: EN
J PMR Sci 2019;22(1):33-5
ÖZET
Lipodistrofiler genetik veya sonradan edinilen vücutta değişik derecelerde yağ doku kaybı ile seyreden bir grup metabolik bozukluklardır. Barraquer-Simons sendromu diğer ismi ile “Edinilmiş Parsiyel Lökodistrofi” parsiyel lökodistrofilerin bir formudur. Etiyolojisi bilinmemektedir ve genellikle üst ekstremitede yağ doku kaybı ile seyretmektedir. Bunun dışında hipokomplemantemi, diyabet ve hipertrigliseridemi ile ilişkili olabilmektedir. Bu yazıda gebelik sonrasında üst kolda ilerleyici subkutan yağ doku kaybı olan Barraquer-Simons sendromlu 34 yaşındaki kadın olgu sunulmuştur ve bu olgu ile ilgili literatür bilgileri gözden geçirilmiştir.
ABSTRACT
Lipodystrophies are a widespread group of genetic or acquired metabolic disorders that are characterized by varying degrees of body fat loss. The Barraquer-Simons syndrome also called Acquired Partial Lipodistrophy is a form of partial lipodistrophy of unknown etiology, characterised by the loss of subcutaneous adipose tissue, limited to upper part of the body. Also it can be associated with hypocomplementemia, diabetes, and hypertriglyceridemia. In this paper a 34-year-old woman with progresive loss of subcutaneous fat limited to upper arm, which was developed after pregnancy, is reported and literature was reviewed.