ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


Robotik Rehabilitasyon Kullanma Kriterleri Biraz Daha Genişletilmeli mi?
Should the Criteria for Using Robotic Rehabilitation be Expanded Some More?
aAnkara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, TÜRKİYE
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-57518 - Makale Dili: TR
J PMR Sci
ÖZET
Sabit treadmill egzersiz robotlarında kalça ve diz eklem sürücüsü olarak da adlandırabileceğimiz robot kolları içerisine yerleştirilmiş direkt akımla çalışan motor sistemler, robot kollarına monte kelepçeler ve dorsifleksör asistif mekanizması yer almaktadır. Bu kollar hasarlanabileceği için ve ekleme verilebilecek hasardan dolayı ciddi düzeyde spastisite ve kontraktür varlığı, kalça/diz/ayak bileği artrodezleri kontrendikasyon olarak kabul edilmektedir. Oysa kinematik robotik ölçümler üst ve alt ekstremitelerde özellikle eklem hareket açıklığında, motor defisitler ve eldeki propioseptif fonksiyonlarda düzelme göstermektedir. Burada robotik tedavi kontrendikasyonu olmasına rağmen robotik rehabilitasyona alınan, hem eklem hareket açıklığında hem de ağrıda düzelmesi olan bir hasta sunuldu. Ayrıca bu konudaki kriterlere yönelik literatür taraması gözden geçirildi.
ABSTRACT
There are motor system that we can call hip and knee driver works with direct current located in robotic arms, robotic arm mounting clamps and dorsiflexor assistif mechanism in the static treadmill exercise robots. Severe spasticity and contracture, hip/knee/ankle arthrodesis are considered as contraindications, as these arms may be damaged and the attachment may be inflicted. However, kinematic robotic measurements show improvement in joint motion and motor deficits in the upper and lower limbs and propioceptive functions in the hands. In our case report, a patient who had a robotic treatment although contraindicaiton and had improvement both range of motion and pain was presented. Also the literature about the criteria on this subject was rewieved.