ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerRomatoid Artritli Bir Olguda Dört Farklı Nörolojik Tutulum: Servikal Myelopati, Polinöropati, Tuzak Nöropati ve Miyopati
Four Different Neurological Involvement in a Patient With Rheumatoid Arthritis: Cervical Myelopathy, Entrapment Neuropathy, Polyneuropathy and Myopathy
aFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Tokat Devlet Hastanesi, Tokat, TÜRKİYE bFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kızılcahamam Devlet Hastanesi, cFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, TÜRKİYE
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-58823 - Makale Dili: TR
J PMR Sci
ÖZET
Romatoid artritin (RA) ekstra-artiküler tutulumlarından biri de nörolojik tutulumlardır ve hastalığın genellikle ileri dönemlerinde görülürler. RA’da nörolojik tutulumlar pannus ya da inflame sinovyumun spinal korda, periferal sinirlere basısına, romatoid vaskülite ya da ilaçlara bağlı olarak görülür. Bu yazıda, atlantoaksiyel eklemde oluşan pannus dokusunun yapmış olduğu kompresyona bağlı servikal myelopati gelişen beraberinde odontoid fraktürü, polinöropati, karpal tünel sendromu ve steroid myopatisi saptanan romatoid artritli bir olgu sunulmaktadır.
ABSTRACT
One of the extraarticular involvement of rheumatoid arthritis (RA) is neurological involvement and could be seen in the later stages of the disease. Neurological involvement in RA could usually be seen due to the pressure of the pannus or inflame synovium of the spinal cord and peripheral nerves, or rheumatoid vasculitis or drugs. In this report, we present a case of rheumatoid arthritis with cervical myelopathy due to compression caused by pannus tissue in the atlantoaxial joint and accompanying odontoid fracture, polyneuropathy, carpal tunnel syndrome and steroid myopathy.