ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerTetraparezik Hastada Gelişen Kas Güçsüzlüğü: Kritik Hastalık Nöropatisi
Muscle Weakness in a Patient with Tetraparesis: Critical Illness Neuropathy
aFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara, TÜRKİYE
Doi: 10.31609/jpmrs.2018-60456 - Makale Dili: TR
J PMR Sci
ÖZET
Kritik hastalık miyopatisi (KHM) ve nöropatisi (KHN) yoğun bakım hastalarında görülen nöromusküler zayıflığın en yaygın nedenlerindendir. Klinik belirtileri; azalmış kas germe refleksinden tetraplejiye ve uzamış mekanik ventilasyon ihtiyacına kadar değişkenlik gösterebilir. Burada servikal fraktür sonrasında tek taraflı vertebral arter diseksiyonuna bağlı medulla oblongata ve serebellum enfarktı olan ve tetrapleji gelişen, elektrofizyolojik yöntemler ile KHN saptanan bir olgu sunulmuştur. Yoğun bakım hastalarında primer sorunu ne olursa olsun, kas güçsüzlüğü, hiporefleksi, mekanik ventilatörden ayrılamama gibi belirtiler varsa KHN akla gelmeli ve en iyi sonucu alabilmek için tedaviye en kısa sürede başlanmalıdır.
ABSTRACT
Critical illness myopathy (CIM) and neuropathy (CIN) are the most common causes of neuromuscular weakness in intensive care patients. Clinically; decreased muscle stretching reflex, increased tetraplegia and increased need for mechanical ventilation. Here, we present a case of cerebellar infarction with medulla oblongata and cerebellum infarction due to unilateral vertebral artery dissection after cervical fracture, and tetraplegia and electrophysiologic methods with CIN. Critical illness neuropathy should be considered if there are indications such as muscle weakness, hyporeflexia, inability to wean from mechanical ventilation in intensive care unit patients regardless of the primary problem and the treatment should be started as soon as possible to get the best results.