ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

AKCİĞERİN APİKAL TÜMÖRÜ NEDENİ İLE BRAKİAL PLEKSUS ALT TRUNKUS LEZYONU: OLGU SUNUMU
BRACHIAL PLEXUS INFERIOR TRUNCUS LESION DUE TO APICAL TUMOR OF LUNG: A CASE REPORT
Makale Dili: TR - Medline No: 81505
ÖZET
Pankoast sendromu, akciğerin apeksindeki malign neoplazm tarafından brakial pleksusun alt trunkusununun ve inferior servikal sempatik ganglionun invazyonu sonucu oluşur. Tanıda iyi bir klinik muayene (alt trunkusa bası sonucu elde atrofi, sempatik gangliyona bası sonucu ise aynı tarafta myozis, pitozis, enoftalmus ve yüzde terleme kaybı) çok önemlidir. Oluşan pleksus lezyonunun tanısında elektronöromyografi klinisyenin en önemli yol göstericilerdir. Burada brakial pleksusun alt trunkusuna bası sonucu pankoast sendromu gelişen 54 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur.
ABSTRACT
Pancoast syndrome results from invasion of inferior truncus of brachial plexus and inferior cervical sympathetic ganglion by carsinoma in lung apex. A good clinic examination is important in diagnosis (atrophy in hand after the compression to inferior truncus; myosis, pitosis, enaftalmus in the same aspect after the compression to sympathetic ganglion; and loss of perspiration on face). Electromyography is the most important guide for the diagnosis of the plexus lesion. Here, a 54 years-old male patient is presented for development of pancoast syndrome after the compression to inferior truncus of brachial plexus.