ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Akut Periferik Artrit ile Başvuran Ankilozan Spondilit Tanılı Hastada Ayırıcı Tanının Önemi
The Importance of Differential Diagnosis in Patients with Ankylosing Spondylitis Presenting with Acute Peripheral Arthritis
Received Date : 26 Mar 2019
Accepted Date : 13 Jun 2019
Available Online : 21 Jun 2019
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-66220 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2020;23(1):48-50
ÖZET
Gut ve ankilozan spondilit, sık gözlenen romatolojik hastalıklardır. Ayrıca gut hastalığının skleroderma, romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus ve ankilozan spondilit gibi romatolojik hastalıklara eşlik edebildiği bilinmektedir. Ancak ankilozan spondilit ve gut birlikteliğine dair literatürde az sayıda olgu rapor edilmiştir. Ankilozan spondilit tanısı ile takipli 52 yaşındaki kadın hasta sol ayak 1. metatarsofalangeal ekleminde ağrı, şişlik ve kızarıklık yakınması ile başvurdu. Klinik, radyolojik ve laboratuvar değerlendirmeleri sonucunda ankilozan spondilit ve gut artriti birlikteliği tanısı konularak düzenlenen medikal tedaviyle olgunun yakınmaları geriledi. Bu çalışmada, ankilozan spondilit tanılı bir olguda periferik artrit sebebi olarak gut hastalığının da ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiği vurgulanmaktadır.
ABSTRACT
Gout and ankylosing spondylitis are common rheumatic diseases. It is also known that gout may accompany rheumatic diseases such as scleroderma, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and ankylosing spondylitis. However, few cases have been reported in the literature regarding the coexistence of ankylosing spondylitis and gouty arthritis. A 52-year-old female patient with ankylosing spondylitis applied to our outpatient clinic with complaints of pain, swelling and redness in the first metatarsophalangeal joint. After clinical, radiological and laboratory evaluations of the patient; she was diagnosed with coexisting ankylosing spondylitis and gouty arthritis. Complaints of the patient regressed with proper medical treatment. In this study, it is emphasized that gout should be kept in mind in the differential diagnosis of peripheral arthritis in patients with ankylosing spondylitis.