ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Akut Periferik Artrit ile Başvuran Ankilozan Spondilit Tanılı Hastada Ayırıcı Tanının Önemi
The Importance of Differential Diagnosis in Patients with Ankylosing Spondylitis Presenting with Acute Peripheral Arthritis
Received Date : 26 Mar 2019
Accepted Date : 13 Jun 2019
Available Online : 21 Jun 2019
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-66220 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2020;23(1):48-50
ÖZET
Gut ve ankilozan spondilit, sık gözlenen romatolojik hastalıklardır. Ayrıca gut hastalığının skleroderma, romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus ve ankilozan spondilit gibi romatolojik hastalıklara eşlik edebildiği bilinmektedir. Ancak ankilozan spondilit ve gut birlikteliğine dair literatürde az sayıda olgu rapor edilmiştir. Ankilozan spondilit tanısı ile takipli 52 yaşındaki kadın hasta sol ayak 1. metatarsofalangeal ekleminde ağrı, şişlik ve kızarıklık yakınması ile başvurdu. Klinik, radyolojik ve laboratuvar değerlendirmeleri sonucunda ankilozan spondilit ve gut artriti birlikteliği tanısı konularak düzenlenen medikal tedaviyle olgunun yakınmaları geriledi. Bu çalışmada, ankilozan spondilit tanılı bir olguda periferik artrit sebebi olarak gut hastalığının da ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiği vurgulanmaktadır.
ABSTRACT
Gout and ankylosing spondylitis are common rheumatic diseases. It is also known that gout may accompany rheumatic diseases such as scleroderma, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and ankylosing spondylitis. However, few cases have been reported in the literature regarding the coexistence of ankylosing spondylitis and gouty arthritis. A 52-year-old female patient with ankylosing spondylitis applied to our outpatient clinic with complaints of pain, swelling and redness in the first metatarsophalangeal joint. After clinical, radiological and laboratory evaluations of the patient; she was diagnosed with coexisting ankylosing spondylitis and gouty arthritis. Complaints of the patient regressed with proper medical treatment. In this study, it is emphasized that gout should be kept in mind in the differential diagnosis of peripheral arthritis in patients with ankylosing spondylitis.
REFERENCES
 1. Akar S,Önen F. Epidemiology of ankylosing spondylitis. J Int Med Sci. 2007;3:1-12.
 2. Wallace KL, Riedel AA, Joseph-Ridge N, et al. Increasing prevalence of gout and hyperuricemia over 10 years among older adults in a managed care population. J Rheumatol 2004;3:1582-7.
 3. Kutlu O, Ecirli Ş, Gençer V, et al. Tophaceous Chronic Gout: Case Report and Literature Update. Euras J Fam Med 2016;5:49-52.
 4. Olaru L, Soong L, Dhillon S, et al. Coexistent rheumatoid arthritis and gout: a case series and review of the literature. Clin Rheumatol. 2017;36:2835-2838. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Bajaj S, Fessler BJ, Alarcon GS. Systemic lupus erythematosus and gouty arthritis: an uncommon association. Rheumatology 2004;43:349-52. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Madej M, Morgiel E, Luczak A, et al. Coexistence of systemic sclerosis and gout? Hyperuricemia in systemic sclerosis: case report and literature review. Ann Acad Med Stetin. 2012;58:28-32.
 7. Ho HH, Lin JL, Wu YJ, et al. Gout in systemic lupus erythematosus and overlap syndrome- a hospital based study. Clin Rheumatol 2003;22:295-8. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Ho HH, Yu KH, Chen JY, et al. Coexisting anklosing spondylitis and gouty arthritis. Clin Rheumatol 2007;26:1655-61. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Wong DM, Chalmers IM. Coexistent acute gouty arthritis and ankylosing spondylitis. A rare occurrence. J Rheumatol 1994;21:773-4.
 10. Zlnay D, Rovensky J, Bosak V, et al. The coincidence of ankylosing spondylitis and gouty arthritis. J Clin Rheumatol 2004;10:47-50. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Kınıklı G, Spondiloartropatiler, Romatoloji, Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi yayınları;2013,p:252-263.
 12. Turgay M. Kristal Artropatileri, Romatoloji, Ankara, Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi yayınları;2013,p:282-286.
 13. Duda J, Rovensky J, Tauchmannova H, et al. Coincidence of ankylosing spondylitis, gouty arthritis and chondrocalcinosis articularis. Isr Med Assoc J 2005;7:679.
 14. Yıldız N, Sütbeyaz TS, Köseoğlu F. Coexisting Ankylosing Spondylitis and Gouty Arthritis Turk Fiz Tıp Rehab Derg 2011;57,111-3.
 15. Schlesinger N. Diagnosis of gout: clinical, laboratory, and radiologic findings. Am J Manag Care 2005;11:443-50.