ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Alkol Tüketimine Bağlı Gelişen Palmar-Plantar Fibromatozis ve Knuckle Pads
Palmar-Plantar Fibromatosis and Knuckle Pads Associated with Alcohol Consumption
Received Date : 11 Feb 2015
Accepted Date : 08 Jun 2015
Makale Dili: EN
ÖZET
Fibromatozis benign, lokal proliferatif bir fibroblast hastalığıdır. Palmar fibromatozis (Dupuytren hastalığı) en sık görülen süperfisial fibromatozis tipi iken plantar fibromatozis (Ledderhose) hastalığı nadirdir. Knuckle pads, Peyronie hastalığı, diabetes mellitus, alkolizm, karaciğer hastalığı ve epilepsi durumlardır. Burada sol ayak tabanında ve ellerinde proksimal interfalanjial eklemlerinin dorsal yüzlerinde oluşan nodülleri olan alkolik bir erkek hasta sunulmaktadır. Bu hasta palmar-plantar fibromatozis ve knuckle pads tanılarını almıştır.
ABSTRACT
Fibromatosis is a benign, locally proliferative disorder of fibroblast. Palmar fibromatosis (Dupuytren disease) is the most common type of the superficial fibromatosis however plantar fibromatosis, or Ledderhose disease is rare. Coexisting conditions include knuckle pads, Peyronie disease, diabetes mellitus, alcoholism, liver disease and epilepsy. Herein, we present a heavy alcohol drinker patient with nodules in his left foot sole and over dorsal aspects of the proximal interphalangeal joints of his hands. He was diagnosed with palmar-plantar fibromatosis and knuckle pads.