ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Ankilozan Spondilitli Bir Hastada Anti-CCP Antikoru Pozitifliği
Anti-CCP Antibody Positivity in a Patient with Ankylosing Spondylitis
Received Date : 24 Nov 2014
Accepted Date : 17 Apr 2015
Makale Dili: EN
ÖZET
Antisiklik sitrülin peptid (anti-CCP) antikorları romatoid artritin özgün belirteçleridir. Fakat diğer romatolojik hastalıklarda da saptanabilirler. Burada 40 yaşında ankilozan spondilitli bir kadın hastada, nadir görülen pozitif anti-ccp antikoru olgusunu sunmayı ve literatürü gözden geçirmeyi amaçladık.
ABSTRACT
Anti-cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) antibodies are specific markers of rheumatoid arthritis. However, they can be detected in other rheumatic diseases. Herein, we aimed to present a rare case of positive anti- CCP antibody in a 40-year-old female patient with ankylosing spondylitis and review the literature.