ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA HASTALIK AKTİVİTESİ VE FONKSİYONEL DURUMUN BEŞ YILLIK DEĞİŞİMİ
CHANGES IN DISEASE ACTIVITY AND FUNCTIONAL STATUS AT FIVE YEARS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 70961
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı Ankilozan Spondilit (AS) tanılı hastaların Bath AS Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI) ve Bath AS Fonksiyonel İndeks (BASFI) değerlerinin beş yıllık değişimini ortaya koymak ve bu değişimi etkileyen klinik parametreleri tespit etmekti.

Metod: Bu prospektif çalışmaya 70 AS'li hasta (11 kadın, 59 erkek) alındı. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, hastalık süresi, eğitim düzeyi, sigara kullanımı, egzersiz alışkanlığı, periferik eklem, kalça ve eklem dışı tutulum, BASDAI ve BASFI değerleri belirlendi. Beş yıl sonra ulaşılabilen 36 hasta tekrar değerlendirildi.

Bulgular: Başlangıca göre beş yıl sonra BASDAI'de ortalama %10.60'lık, BASFI'de ortalama %31.21'lik artış olduğu belirlendi. Klinik parametrelerin değişime etkisi araştırıldığında hiçbiri istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Sonuç: AS'li hastalarda hastalık aktivitesi ileri dönemlerde de devam edebilmekte, zamanla fonksiyonel durum bozukluğu artabilmektedir.

ABSTRACT
Aim: The aims of this study were to evaluate changes in Ankylosing pondylitis (AS) patients at five years in Bath AS Disease Activity Index (BASDAI) and Bath AS Functional Index (BASFI), and to detect any clinical parameters which may have a bearing on these changes.

Methods: Seventy (11 female, 59 male) patients with AS were evaluated in this prospective study. Age, sex, disease duration, educational level, peripheral joint, hip and extraarticular involvement, BASDAI and BASFI parameters were detected for all patients. Five years later 36 patients who were available were reassessed.

Results: Five-year follow-up of patients showed mean increases in BASDAI and BASFI of 10.6% and 31.21%, respectively. Investigation of parameters which may have some effect on the indices revealed none to be of statistical significance.

Conclusion: In patients with AS, disease activity can continue in the long-term and functional impairment may increase over time.