ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA LOMBER VE FEMORAL KEMİK MİNERAL YOĞUNLUKLARI
LUMBAR AND FEMORAL BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS
Makale Dili: EN - Medline No: 32722
ÖZET
Bu çalışma ankilozan spondilitli (AS) hastalarda lomber ve femoral bölge kemik mineral yoğunluklarını (KMY) saptamak amacıyla yapıldı. Çalışmaya modifiye New York kriterlerine göre AS tanısı konmuş 18 hasta alındı. KMY ölçümleri dual energy x-ray absorptiometry (DEXA) ile değerlendirildi. Eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) ve C-reaktif protein (CRP) takip edilen laboratuar parametreleriydi. Demografik veriler açısından (yaş, cinsiyet ve vücut kitle indexi (VKI)) hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Grupların ESR ve CRP değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.001). AS'li hastalarda lomber bölge KMY değerleri 0.98 ± 0.2 gr/cm2, femoral bölge KMY değerleri 0.87 ± 0.1 gr/cm2 idi. Kontrol vakalarında KMY değerleri lomber bölgede 1.02 ± 0.13 gr /cm2, femoral bölgede ise 0.97 ± 0.12 gr /cm2 idi. AS'li hastaların lomber ve femoral bölgelerine ait KMY değerleri kontrol grubuna göre daha düşük saptandı (sırasıyla p<0.05, p<0.01). Ortalama BMD skorları karşılaştırıldığında ise, femoral ölçümler lomber BMD değerlerine göre daha fazla azalma sergiliyordu.

Sonuç olarak, AS'li hastaların lomber bölgelerinde görülen olası yapısal değişikliklere bağlı olarak objektif KMY değerleri maskelenebilmektedir. Bu nedenle, AS'li hastalarda KMY'larının izlenmesinde femoral bölge veya başka alternatif alanlar göz önünde bulundurulmalıdır.

ABSTRACT
This study was carried out to determine the bone mineral density (BMD) values of the lumbar spine and femoral neck in ankylosing spondylitis (AS) patients. Eighteen outpatients who fulfilled the modified New York criteria for AS and also 18 healthy controls were consecutively included in the study. BMD of lumbar spine and femoral neck was evaluated by dual energy x-ray absorptiometry (DEXA). Laboratory parameters included erythrocyte sedimentation rate (ESR) and C-reactive protein (CRP). The demographic variables such as age,-sex-and BMI were similar between patients and controls (p>0.05). The biochemical parameters ESR and CRP were found to be different between the patient and control groups (p<0.001 for both).

BMD values of lumbar and femoral regions in AS patients were 0.98 ± 0.2 gr /cm2 and 0.87 ± 0.1 gr /cm2. BMD values of lumbar and femoral area in control subjects were 1.02 ± 0.13 gr /cm2 and 0.97 ± 0.12 gr /cm2. Patients with AS had reduced BMD in their lumbar spine and femoral neck regions (p<0.05, p<0.01 respectively). Femoral measurements exhibited greater severity of reduced BMD than lumbar values when average BMD scores were compared. Consequently, related to the structural possible changes seen in the lumbar area, the lumbar region BMD measurements can be misleading when evaluating the extent of bone mass loss in AS patients. Therefore, alternative sites or the femoral region should be used to evaluate bone mass in AS patients.