ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Behçet Hastalığı ve Ankilozan Spondilit Birlikteliği: Olgu Sunumu
Coexistence of Behçet's Disease and Ankylosing Spondylitis: A Case Report
Received Date : 28 Jun 2012
Accepted Date : 01 Aug 2012
Makale Dili: TR - Medline No: 114192
ÖZET
Giriş: Behçet hastalığı (BH) ve ankilozan spondilit (AS) sık görülen romatolojik hastalıklardandır. BH sıklıkla vaskülitin eşlik ettiği iritis, aftöz stomatit ve genital ülserden oluşan üçlü semptom kompleksiyle karakterize multisistemik bir hastalıktır. AS ise spondilartropati (SPA) ailesinin temel öğesidir, aksiyal iskelet ve bilateral sakroiliyak eklem tutulumuyla seyreden kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Bazı vakalarda ise nadiren bu iki hastalık birlikte görülebilmektedir. Ayrıca BH' nin SPA' nın bir alt grubu olup olmadığına dair tartışmalar mevcuttur.

Olgu: Bu yazıda 33 yaşında BH tanısıyla takip edilirken inflamatuvar bel ağrısı şikayeti olması üzerine ek olarak AS tanısı konan, medikal tedavi başlanan, ancak sakroiliyak eklem ağrısının düzelmemesi üzerine floroskopi eşliğinde bilateral sakroiliyak eklem enjeksiyonu yapılan kadın hastadan bahsedilecektir. (FTR Bil Der 2012;15: 64-6)

ABSTRACT
Aim: Behçet' s disease (BD) and ankylosing spondilitis (AS) are common rheumatologic diseases. BD is a multi-system disease characterized by a triple symptom complex consisting of genital ulcer, aphthous stomatitis and iritis, frequently accompanied by vasculitis. AS is the main representative of the family of spondyloarthropathies (SPA) and a chronic inflammatory joint disease of axial joints and in particular both sacroiliac joints. Co existence of these two disease is a very rare entity. Also there has been a discussion on whether BD has been a member of SPA.

Case: In this paper we present a 33-year-old female who had diagnosis of BD, applying with complaint of inflamatory back pain. We diagnosed AS and set up medical treatment. As patient was suffering from significant pain on sacroiliac joints, fluoroscopy guided sacroiliac joint injection performed. (J PMR Sci 2012;15: 64-6)