ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Behçet Hastalığı ve Ankilozan Spondilit Birlikteliği: Olgu Sunumu
Coexistence of Behcet's Disease and Ankylosing Spondylitis: Case Report
Received Date : 29 Jul 2012
Accepted Date : 03 Nov 2012
Makale Dili: EN
ÖZET
Behçet hastalığı (BH) ve HLA-B27 pozitif ankilozan spondilit (AS) birlikteliği literatürde sadece birkaç raporla sınırlı, nadir görülen bir durumdur. Biz burada hem HLA-B27 hem de HLA-B51 pozitifliği gösteren BH ve AS birlikteliği olan bir olgu sunduk.
ABSTRACT
Behçet's disease (BD) and HLA-B27 positive ankylosing spondylitis (AS) coexistence is a rare occurrence with only few reports in the literature. We reported here a patient with coexisting BD and AS demonstrating both HLA-B27 and HLA-B51 positivity.