ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DERLEMELER

Bel Ağrısının Göz Ardı Edilen Nedenlerinden Biri: Superior Kluneal Sinir Tuzaklanma Nöropatisi
One of the Overlooked Causes of Low Back Pain: Superior Cluneal Nerve Entrapment Neuropathy
Received Date : 27 Nov 2019
Accepted Date : 19 Dec 2019
Available Online : 20 Jan 2020
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-72560 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2020;23(1):41-7
ÖZET
Bel ağrısı, bireylerin fonksiyonel aktivite düzeyinde büyük bir etkiye sahip önemli bir sağlık problemidir. Superior kluneal sinir tuzaklanma nöropatisi (SKSTN), bel ağrısında nedensel faktörlerden biridir. SKSTN’nin bel ağrısına yol açtığını tanımlayan çeşitli anatomik ve klinik çalışmalar mevcuttur. Bu durumun klinik özellikleri ve nedenleri iyi anlaşılmamıştır. Lomber spinal hastalık olarak yanlış tanı almaya yatkındır.Bel ağrılı hastalarda SKSTN’nin insidansı umulmadık biçimde yüksektir ve superior kluneal sinir rahatsızlığı olan hastaların takriben %50’si bacak semptomlarına sahiptir. Şiddetli semptomlara rağmen tanıları güç olabilir. Tuzaklanma bölgesinde tetik noktanın tanımlanması ve sinir bloğundan sonra semptomların kaybolması tanısal olarak önemlidir. SKSTN’ye bağlı bel ağrısı, sinir bloğu veya nöroliz ile tedavi edilebilir. Fiziyatristler ve spinal cerrahlar, bel ağrısında SKSTN’nin rolü hakkında yeteri kadar farkında olmadıklarından, biz bir literatür derlemesi sunduk ve bu genel klinik antitenin tanı ve tedavisini gözden geçirdik.
ABSTRACT
Low back pain (LBP) is a major health problem that can have a profound effect on an individual’s level of functional activity. Superior cluneal nerve entrapment neuropathy (SCNEN) is one of the causative factors in LBP. There are several anatomical and clinical studies describing that entrapment of the superior cluneal nerve produces LBP. Its clinical features and causes are poorly understood. It tends to be misdiagnosed as lumbar spine disorder. The incidence of SCNEN in patients with LBP is unexpectedly high and approximately 50% of superior cluneal nerve disorder patients had leg symptoms. Despite severe symptoms, their diagnosis can be difficult. The identification of the trigger point at the entrapment site and the disappearance of symptoms after nerve block are diagnostically important. LBP due to SCNEN can be treated by nerve block injection or neurolysis. As physiatrist and spinal surgeons are not sufficiently aware of the role SCNEN in LBP, we presented a review of the literature and reviewed the diagnosis and treatment of this common clinical entity.