ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

BİR OLGU BİR GÖZLEM: SPİNAL SPASTİSİTE VE KALSİTONİN
A CASE, AN OBSERVATION: SPINAL SPASTICITY AND CALCITONIN
Makale Dili: TR - Medline No: 66214
ÖZET
Spastisite rehabilitasyon programları içinde önemli bir sorundur. Çoğu zaman aşılması problem yaratır ve hastayı hedeflenen fonksiyonel düzeyden alıkoyar. Spastisite ile uğraşıda medikal preparatlar, fiziksel ajanlar, egzersiz programları uygulanır. Günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi ile birlikte spastisiteyi arttırıcı etkenlerin ortadan kaldırılması da önem taşır. İleri spinal fleksör spastisite ile başvuran 10 aylık bir travmatik paraplejili hastada kemik dokuyu desteklemek ve kalsiyum balansını sağlamak için verilen Salmon Kalsitonin (Miacalcic) ve kalsiyum tedavisinin hastanın spastisitesinde diğer ajanlardan ayırdedilir bir çözülme oluşturduğu izlendi. Etkinin kalıcılığı dikkati çekti. Bu etkinin varlığı ve hastanın klinik tablosu içindeki yeri ve önemi irdelendi.
ABSTRACT
Spasticity is a problem in rehabilitation programmes. In most of the cases its management is problematic and it hinders the attainment of the achieavable functional level. Medical preparations, physical agents, exercise programmes are being brought application. Modification of the activities of daily living together with ellimination of the factors that aggravate spasticity are important in its handling. A relieve of spasticity was observed that was distinguishable from that of other agents when Salmon Calcitonin (Miacalcic) was used for strenghtening bone tissue and maintaining calcium balance in a patient with traumatic paraplegia of 10 months duration who had applied with severe spinal flexor spasticity. Our attention was drawn by the persistency of the effect. The presence of such an effect and its place and importance in the clinical picture of the patient was investigated.