ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


KARDIYOPULMONER REHABILITASYON

CHLAMYDIA TRACHOMATIS ENFEKSIYONU VE NÖROMUSKULOSKELETAL MORBIDITE
CHLAMYDIA TRACHOMATIS INFECTION AND NEUROMUSCULOSKELETAL MORBIDITY
Makale Dili: EN - Medline No: 70968
ÖZET
Chlamydia trachomatis enfeksiyonu seksüel yolla geçen önemli bir hastalıktır. Chlamydia trachomatis enfeksiyonu ile spondiloartropatiler ve infantil rahim içi enfeksiyona ikincil beyin lezyonları arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Ancak Chlamydia trachomatis ve mental bozukluklar arasındaki ilişki hakkında sonuca varmak için daha ileri kanıtlara ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
Chlamydia trachomatis infection is an important sexually- transmitted disease. The correlation between Chlamydia trachomatis infection and spondyloarthropathy as well as infantile brain lesion secondary to intrauterine infection has been confirmed. However, the correlation between Chlamydia trachomatis infection and mental disorder required further evidences for conclusion.