ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Ciddi Düzeyde Yanığı Olan Bir Hastada Fonksiyonel Sonuçların Optimizasyonunda Multidisipliner Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu
Optimisation of Functional Outcome of a Severely Burned Patient With Multidisciplinary Approach: A Case Report
Received Date : 20 Apr 2013
Accepted Date : 13 Jun 2013
Makale Dili: EN
ÖZET
Yanığa bağlı fonksiyonel kayıpları en aza indirmek için multidisipliner ekip çalışması ve erken, uygun ve yoğun rehabilitasyon programlarının uygulanması gereklidir. Bu olgu sunumunda 30 yaşındaki, erkek hastada toplam %65 oranında boyun ve yüzde, her iki üst ekstremitenin ve sırtın tamamında ve her iki alt ekstremitede 2., 3. ve 4. derece alev yanığı gelişmiş. Hasta ilk müdahalelerin ardından 100 gün süreyle hastanemizin yanık ünitesinde yatarak tedaviye alındı ve bu süreç içerisinde cerrahi debrideman ve servikal bölegeye, sağ üst ekstremite arka yüzüne ve dirseğe, sol üst eksteremite dirsek arkasına tam kat file cilt greft onarım yapıldı. Ayrıca bu dönemde yanıktan etkilenen eklem bölgeleri anti kontraktür pozisyonunda statik ortezlerle desteklendi ve eklem hareket açıklığı egzersizleri, güçlendirme egzersizleri ve gerekli eklemlerde germe egzersizleri günlük olarak yaptırıldı. Daha sonra hastanemizin rehabilitasyon servisinde yatarak rehabilitasyon programına alınan hastaya üst ve alt ekstremite aktif ve pasif eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe, ağırlıklı ve tera-bant ile güçlendirme, günlük yaşam aktivitelerini ve el fonksiyonlarını artırmaya yönelik iş uğraşı tedavisi uygulandı. Hastanın üst ekstremitesi için dirsek açısı ayarlanabilir dinamik “uçak” ortezi kullanıldı. 8 haftalık rehabilitasyon programı sonrası en çok eklem hareket açıklığı artışı omuzlarda sağlanırken sol ikinci ve üçüncü parmaklarda IP eklemlerdeki tam ekstansiyon durumunda değişiklik olmadı. Özel merkezlerde sağlanan multidisipliner ekip çalışması rehabilitasyon sürecinden en iyi sonuçları elde etmek için anahtar rola sahiptir. Bu olgu sunumu yanık rehabilitasyonunun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlık alanındaki verini ve önemini bir kez daha vurgulamak amacıyla yapılmıştır.
ABSTRACT
Rehabilitation concept of interdisciplinary team work is of high importance to manage the long-term sequels of burn injuries. A 30-year-old man with 65% of total burned surface area of neck, face, whole back and both upper and lower extremities with fire had stayed in the burn service of our university hospital for 100 days after initial interventions. He underwent several debridement procedures for cervical region, posterior surface of right upper extremity, right elbow, and full thickness grafting procedure for posterior surface of the left elbow. During this period the patient's extremities were supported by static splints to prevent contractures, and daily exercises including range of motion, strengthening and stretching were prescribed. Afterwards, the patient was admitted to our rehabilitation service and in addition to ongoing rehabilitation program strengthening with Thera-Band and occupational therapy including exercises such as grasping and releasing objects, buttoning up a shirt or trouser and picking up a glass were started. A dynamic “aeroplane” splint, with adjustable elbow angle, was used for the upper extremities. After 8 weeks of rehabilitation program, the greatest increase in active ROM was achieved in shoulders, but unfortunately the left second and third interphalangeal joints remained unchanged. Multidisciplinary concept provided in special burn centres is the key to successful burn rehabilitation and excellent outcomes. This case was presented in order to emphasize the important place of burn rehabilitation in the scope of Physical medicine and rehabilitation speciality.