ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

DERLEME: KAS İSKELET SİSTEMİ VE KARDİYOVASKÜLER OTONOM FONKSİYONLAR
REVIEW: MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND THE CARDIOVASCULAR AUTONOMIC FUNCTIONS
Makale Dili: TR - Medline No: 66227
ÖZET
Egzersize uygun kardiyovasküler cevapların çoğu, Otonom Sinir Sistemi aktivitesindeki değişiklikler vasıtası ile sağlanır. Bu aktiviteler lokal reflekslerden santral sinir sistemine kadar uzanan farklı kompleks kontrol mekanizmaları ile kontrol edilmektedir. Düzenli egzersizin kardiyak otonom modülasyon üzerine olumlu etkisi bilinmektedir. Egzersiz fizyolojisinin kardiyak otonom sistemle olan ilişkisinin anlaşılması kardiyovasküler hastalıklar üzerine farmakolojik olmayan bir tedavi yöntemi olarak kullanılması inancını artıracaktır.
ABSTRACT
Appropriate cardiovascular responses during exercise depend on the activities of autonomic nervous system. These activities are controlled by diverse complex control mechanisms, extending from local reflexes to central nervous system. It has been known that regular exercise has positive effects on cardiac autonomic modulation. Better understanding of the relation of exercise physiology on cardiac autonomic system will further support the belief that exercise can be used as a non-pharmacological method of treatment for cardiovascular diseases.