ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

DİZ AĞRISI İLE GÖRÜLEN BİR FEMUR BAŞI EPİFİZ KAYMASI OLGUSU
SLIPPED CAPITAL FEMORAL EPIPHYSIS WITH KNEE PAIN
Makale Dili: TR - Medline No: 81507
ÖZET
On üç yaşında erkek hasta düşme sonrası başlayan sağ diz ağrısı nedeniyle başvurdu. Bize başvurmadan önce iki farklı hastanede iki farklı ortopedi uzmanı tarafından görülmüş, sağ diz manyetik rezonans görüntülemeye kadar giden ileri tetkik yapılmış, fakat major bir patoloji saptanmamış, ağrısı ile radyolojik bulgularının uyumlu olmadığı söylenmiş; hastaya önce fizik tedaviye alınması, fayda görmezse hem tanı koymak ve hem de tedavisini yapmak açısından artroskopi yapılması önerilmişti. Kliniğimize sağ diz ağrısı şikayetiyle başvuran hastada muayenede sağ dizde ekstansiyon sonu limitasyon saptanmakla beraber, asıl olarak sağ kalça hareketlerinde saptanan belirgin kısıtlılık nedeniyle istenen pelvis grafisinde sağ tarafta femur başında epifiz kayması saptandı.

Adolesanlarda diz ağrısı sıktır. Bununla beraber, diz ağrısının kalça patolojilerinden kaynaklanabileceğini akılda tutmak gerekir. Diz ağrısıyla gelen her çocuğun mutlaka kalça muayenesi dikkatle yapılmalıdır. Femur başı epifiz kayması tanısında gecikme ilerleyici deformite oluşumu için büyük risk oluşturmaktadır. Bu olgu dikkatli klinik muayenenin tanı koymakta ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır.

ABSTRACT
Thirteen years-old male patient was admitted with right knee pain. Before admission, he was examined by two different orthopaedic surgeons in two different hospitals. He was examined by various techniques including magnetic resonance imaging of the right knee, no major pathology has been found. The patient was told that there was no association between his pain and the imaging studies, so firstly physical therapy, and if it fails to treat, arthroscopy for the right knee was recommended in order to understand the pathology in the right knee and treat it. The patient was referred to us with right knee pain. In the physical examination, only a slight limitation was found at the end of the extension of the right knee; but actually there was severe limitation in the mobility of the right hip joint, so a pelvis X-ray was performed. Slipped capital femoral epiphysis in the right hip was apparent in the Xray.

Knee pain is common in adolescent. However, it is important to remember the fact that knee pain can be originated from the hip joint pathologies. The hip joint must be carefully assessed in every child with knee pain. The delay in the diagnosis of the slipped capital femoral epiphysis can lead to progressive deformity. This case emphasized the importance of the clinical examination in evaluating the patient.