ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

Diz Osteoartritinde Total Protez Ağrı İçin Çözüm müdür?
Is Total Joint Replacement a Solution for Pain in Knee Osteoarthritis?
Received Date : 06 May 2013
Accepted Date : 05 Aug 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Ciddi diz osteoartritinde fonksiyonel restorasyonun sağlanması için total eklem replasmanı tedavi seçeneklerinden birisi haline gelmiştir. Bu uygulamanın her yıl giderek artmasına karşın, opere edilen hastaların kayda değer bir kısmında hâlâ ağrı yakınması devam etmektedir.

Bilindiği üzere; hastaların operasyonu tercih ya da kabul etme nedenlerinin başında kronik ağrı gelmektedir, bu nedenle total diz replasmanının postoperatif dönemdeki en önemli anahtar çıkarımı ağrının giderilmesidir. Operasyon sonrasında sekiz hastanın birinde klinik veya radyolojik anormallikler olmamasına rağmen ağrı oluşmaktadır.

Eklem replasmanı sonrasında ağrıya neden olan ve ayırd edilmesi gereken intrensek ve ekstrensek bazı nedenler mevcuttur. Fakat ne yazık ki; hastalarda kronik ağrı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sakatlığa neden olan durumlar medikal açıdan açıklanamamaktadır. Bu nedenle ağrıya neden olabilecek ve medikal açıdan nedeni açıklanamayan durumlarda; sadece tıbbi değil, sosyodemografik, psikososyal ve biyolojik faktörlerin varlığının da unutulmaması gerektiği ifade edilmektedir.

Ağrılı total diz protezi hastalarının tedavisinde sadece dikkatle değerlendirilmesi değil, bununla birlikte altta yatan patolojinin de iyice araştırılması gerekir. Bu hastaların kliniklere ilk başvurularında ve erken dönemde multidisipliner anlamda, zaman ayrılarak incelenmeleri önerilmektedir.

ABSTRACT
Total joint replacement has become the treatment of choice to restore function in severe knee osteoarthritis. In spite of the fact that the number of knee replacement procedures are rising each year, a considerable number of operated patients still suffer from pain.

As it is well known, chronic pain is the primary reason for people electing to undergo total knee replacement and therefore pain relief is a key outcome after surgery. Pain after operation occurs in one in eight patients despite an absence of clinical or radiological abnormalities.

There are a number of intrinsic and extrinsic causes of a painful knee replacement which should be identified. But unfortunately much of the chronic pain and associated disability experienced by patients after total knee replacement is medically unexplained. And it is stated that there are also several possible risk factors for developing medically unexplained pain after total knee replacement including socio-demographic, medical, psychosocial and biological factors.

The management of patients with a painful total knee replacement requires not only careful assessment, but a stepwise approach in order to diagnose the underlying pathology accurately as well. It should be taken into consideration that, these patients benefit from early multidisciplinary intervention and require a significant amount of time and thought when they are first seen in the clinics.