ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


SEREBRAL PALSI

Dünyada ve Türkiye'de Kronik Solunum Hastalıklarının Epidemiyolojisi
Epidemiology of Chronic Respiratory Diseases in Turkey and World
Received Date : 02 Nov 2010
Accepted Date : 04 Dec 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 95200
ÖZET
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kronik solunum sistemi hastalıkları hem ölüm hem de hastalık yükü açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Kronik solunum sistemi hastalıklarının, dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde toplumun yaş yapısındaki değişim ve sigara içme oranlarındaki artışa bağlı olarak önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir. Kronik solunum sistemi hastalıkları; akciğerlerin ve hava yollarının kronik, inflamatuvar hastalıklarıdır ve çoğunluğunu astım, KOAH (Kronik Obstriktif Akciğer hastalıkları) oluşturmaktadır. KOAH en önemli ölüm ve sağlık yoksunluğu yaratan sebeplerden biridir. Büyük oranda önlenebilir olmasına rağmen, hastalık başladıktan sonra tedavisi zor ve mali yükü oldukça ağırdır. Kronik obstrüktif patolojiler dışında yüksek seviyeli spinal kord yaralanması ve nöromuskuler hastalıklarda erken ölümlerin en sık nedeni solunum yetmezliğine bağlı gelişmekte ya da bu hastalarda solunum yetmezliği sonucu ventilatör kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu derlemede kronik solunum sistemi hastalıklarının dünyada ve ülkemizde epidemiyolojisi gözden geçirilmiş, bu hastalarda yaşam süresi ve yaşam kalitesini arttırmak ve hastalık yükünü azaltmak amacıyla pulmoner rehabilitasyon programlarının gerekliliği vurgulanmıştır. (FTR Bil Der 2010;13 Özel Sayı:10-6
ABSTRACT
In our country, chronic respiratory system diseases are one of the primary reasons of death and disease burden as throughout the world. It is estimated that the chronic respiratory system disease incidence will increase as a result of changing age structure and increasing smoking habits especially in developing countries. Chronic respiratory system diseases are chronic and inflammatory diseases of lungs and airways. The most common types are chronic obstructive pulmonary disease and asthma. Chronic obstructive pulmonary disease is one of the most important reasons of death and health deprivation. Although it is a substantially preventable disease, the treatment is hard and financially is a burden after the onset of the illness. Apart from chronic obstructive pathologies, early death in spinal cord injuries and neuromuscular diseases is mostly caused by respiratory failure and the use of ventilator becomes a necessity. These selected studies present the epidemiology of chronic pulmonary diseases in the world and in our country and stress the necessity of pulmonary rehabilitation to increase life quality and decrease disease burden of patients. (J PMR Sci 2010;13 Suppl:10-6)