ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BIOFEEDBACK

EDİTÖRDEN
EDİTÖRDEN
Makale Dili: TR
ÖZET
2001 yılı son sayıları ile merhaba. İki sayı birarada çıkararak devam ediyoruz. Dergilerin dağıtılmasında olan bir aksama nedeni ile 2001 yılı sayılarını toplu olarak göndereceğiz.

Yazan bir toplum olma üstünlüğünü elde etme konusunda tıp alanının bir öncülüğü olduğunu görmekteyiz. Ülkemizden uluslararası alana gönderilen yayınlarda durumumuz kendi koşullarımıza göre yüz güldürücüdür. Fakat gelişen uygarlıkta çok gerilerde kaldığımız da bir gerçektir.

Bugün dünyaya egemen güçlerin en önemli dayanakları bilimde ilerlemedir. Çünkü gerçek kuvvet bilgidedir, bilim yapabilmektedir. Öz sermaye; us ve bilgidir. Ekonominin zora girdiği şu günlerde yapılabilecek en iyi iş bilim üretmektir. Bu konuda hepimize görevler düşmektedir. Topluma bilimsel ivme kazandırmak bizim görevimizdir. Yetişen kuşaklara tüketen bir toplum mesajı yerine bilgi üreten ve üreten toplum olma mesajını verecek olan yine bizleriz. Bilime inanan eğitimci yetiştirmek bizim görevimiz.

Açıkçası, mesleğimiz nedeni ile toplumsal yaraları sarmak bizim ödevimiz.
Ağırlaşan koşullarda çok çalışmamız gerek çook...
Yılmamalıyız
Başarılı geleceklere...

Saygı ile
Dr. Z. Rezan YORGANCIOĞLU

“Akıl, gözden keskindir; aklımızla görelim.”
İBN-İ SİNA