ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BIOFEEDBACK

Editörden
Editorial
Makale Dili: TR - Medline No: 93059
ÖZET
Değerli Meslektaşlarım,

Daha önce sadece e-dergi olarak yayınlanmakta olan dergimiz 2010 yılından itibaren basılı yayın olarak da hayatını sürdürmektedir. 2010 yılından itibaren yılda 4 sayı ve 1 özel sayı olarak yayınlanacak olan “Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi”nin bu yeni sayısını sunmaktan büyük onur ve mutluluk duymaktayım.

Dergimiz yayına başladığından bu yana oldukça geniş ve alanında söz sahibi kişilerden oluşan bir editörler kurulu ile çalışmaktayız. Bu çalışma prensibi aynen korunmaya devam edecektir. Gerek hakem olarak, gerekse editörler kurulunda yer alarak bize destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor ve sonraki dönemlerde de bu desteği sürdürmelerini diliyoruz.

Rehabilitasyon tıbbı alanında bilimsel yayın kaynaklarından biri olarak dergimiz için bundan sonraki hedefimiz uluslarası indekslerde yer almasını sağlamak olacaktır. Bunun gerçekleşebilmesi ancak düzenli ve zamanında yayınlanma ve bağımsız hakem değerlendirme mekanizmasının iyi işlemesi ile olasıdır. Bu nedenle bu güne kadar olduğu gibi siz meslektaşlarımızın büyük desteğine ihtiyaç duymaktayız. Yayın kalitesi ve atıflarda uzun dönem hedeflerini gerçekleştirebilmek için çok önemli iki unsurdur.

Rehabilitasyon tıbbındaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde bu alanda donanımlı uzman hekim sayısının hızla arttığını ve branşlaşmanın da hızla gerçekleştiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu gelişme bilimsel yayın sayısında artış olarak kendini göstermektedir. Ancak halen istenen düzeye ulaştığımızı söylemek güçtür. Branşımızın yaşadığı sorunlar ve mücadele ettiği alanlar göz önünde bulundurulduğunda tüm uygulamalarımızın bilimsel veriye dönüştürülmesi ve yayın haline getirilmesi daha çok önem kazanmaktadır. Daha fazla ve kaliteli yayın üretmek branşımızın geleceği açısından zorunludur. İletişim alanında yaşanan gelişmeler ve ulaştığımızı nokta bu konuda kolaylaştırıcı bir unsur olarak hayatımızda yerini almıştır. Tüm Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlarına bu konuda önemli görevler düşmektedir.

Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Metin Karataş
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri
Dergisi Editörü