ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BIOFEEDBACK

Editörden
Editorial
Makale Dili: TR - Medline No: 98880
ÖZET
Değerli Meslektaşlarım,

Büyük bir mutlulukla Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneğinin periyodik yayın organı olan “Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi”nin 2010 yılı son sayısını sunuyoruz. Bu sayıda 3 adet klinik araştırma makalesi ve 2 adet vaka raporu yer almaktadır ve okuyuculara bilimsel katkısı olacağını düşünüyorum. Dergimizin uluslararası indekslerde yer almasını sağlamak hedefimizin sağlanabilmesi için düzenli makale akışının olması ve dergimizde yayınlanan makalelerin belirli oranda atıf alması gerekmektedir. Bu nedenle siz meslektaşlarımızı sürekli desteğine ihtiyacımız vardır.

Camiamız açısından da çok önemli bir süreçten geçmekteyiz. Son dönemde mesleğimizi ve özlük haklarımızı yakından ilgilendiren bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Bu süreçte büyük bir özveri ile camiamızı temsil eden tüm meslektaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bu gelişmeler ortamında daha da fazla bilimsel yayın üretme zorunluluğumuz ortaya çıkmaktadır. Alanımızla ilgili uygulamaların etkinliği ve değerini ortaya koyacak tek yöntem iyi planlanmış bilimsel araştırmalar olacaktır.

Sonraki sayılarda buluşmak üzere hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Metin Karataş
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri
Dergisi Editörü