ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BIOFEEDBACK

EDİTÖRDEN
EDİTÖRDEN
Makale Dili: TR - Medline No: 66239
ÖZET
Yeni bir sayı ile merhaba.

Geçen sayılarımızı hatalarımızı irdeleyerek gözden geçirme fırsatı bulduk İstemeden oluşan hatalarımızı sıralayarak yazıma ve dizgiye ilgi duyan arkadaşlarımıza sunmak istiyoruz. Yedi yıllık sürece yayılan yoğun çalışma yaşamı ile birlikte götürülen bir dergide ne kadar titizlensek de olmasını engelleyemediğimiz hataları şöyle sıralayabiliriz ve tabii özür dileriz İhmal edilebilir,anlaşılabilir yazılım hatalarını dışlarsak ilk sayılarda bir makale yazılım hatası yüzünden tekrarlandı.Editörden bölümünde okuyucu uyarıldı ve indekslemede konu doğru şekli ile kayda geçirildi.

En önemli kabul ettiğimiz hata derginin çıkış süresinin biraz uzaması idi. Editörün rahatsızlığı ve ekonomik kriz bir araya gelince bu durum gelişti. Bu sayı ile zaman açığımızı kapatıyoruz.

Bir sayıda tablolar yazılım kurallarından bağımsız oluşturulmuştu.İlk sayıdan sonra bu hata engellendi. Bir sayıda resim yerleştirmesinde hata vardı.anlaşılır olmasına rağmen önemli hataydı özür dileriz.

Bir yıl sonu sayısında Yazar İndeksi ve Konu İndeksi 'nin derginin arkasına konulması unutulmuştu. TÜBİTAK tarafından uyarıldık,hata tekrar edilmedi.Eksik indeksler www.medline.pleksus. com.tr de indekslemeye dahil edildi.

Bir sayıda ise dergi sayfa numaralarının yıllık olarak cilde uygun sıralanması dikkatimizden kaçmıştı. Bazı yazılarda bir kısmı bizden bir kısmı beyan eden kişilerden olmak üzere isim hataları da olmuştu. İndekslere yansımamasına gayret ettik.

Yazı çok fazla titizlik gerektiren bir uğraştır. Bunun farkındayız.Geleceğe taşınan bilginin ve sunuş şekli standardının çok önemi vardır. Kurallara titizlikle uymak düsturumuzdur. İstenmeden oluşan bu hatalar için özür dilemek de bilimsel bir gerekliliktir düşüncesindeyiz.

Hatasız verimli yazılımlar dileyerek

Esen kalın
DR Z. REZAN YORGANCIOĞLU
Ankara 2004