ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Eklem ve Tırnak Tutulumu ile Prezante Olan Psöriyatik Artrit Sine Psöriyazis Olgusu
Psoriatic Arthritis Sine Psoriasis Presented with Nail and Joint Involvement: A Case Report
Received Date : 28 Feb 2019
Accepted Date : 05 Jul 2019
Available Online : 11 Oct 2019
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-65766 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2019;22(3):145-8
ÖZET
Psöriyatik artrit (PsA), periferal artrit, entezit, spondilit ve psöriyazis ile karakterize inflamatuar romatizmal bir hastalıktır. PsA’nın ortalama başlangıç yaşı 30-50 yaşları arasındadır. Klinik olarak, yaklaşık %15-17 hastada artrit, psöriyazisin başlangıcından daha önce gelişmektedir. Hastaların büyük bir çoğunluğunda ise psöriyazis, artritten önce gelişir. Özellikle distal interfalangeal eklem tutulumu olan hastalarda beraberinde tırnak tutulumu da görülmektedir. Bazen tutulum daktilit şeklinde olabilir ve bu bireylerde daha yıkıcı eklem hasarı gelişebilir. Nadiren de olsa eklem ve tırnak tutulumu birlikteliği cilt lezyonu olmaksızın karşımıza çıkabilir. Bu yazıda, eklem ve tırnak tutulumu ile başlayıp cilt lezyonu olmaksızın devam eden psöriyatik artrit olgusu literatür eşliğinde tartışılmaktadır.
ABSTRACT
Psoriatic arthritis (PsA) is an inflammatory rheumatic disease characterized by peripheral arthritis, enthesit is, spondylitis and psoriasis. The average age of onset is between the ages of 30-50 in PsA. Clinically, approximately 15-17% of patients develop arthritis before the onset of psoriasis. In the majority of patients, psoriasis develops before arthritis. In particular, nail involvement is seen in patients with distal interphalangial joint involvement. Sometimes, this joint involvement may be in the form of dactilitis, and these individuals have more destructive joint damage. Rarely, joint and nail involvement may occur without skin lesion. In this article, we report a case of psoriatic arthritis that begins with joint and nail involvement without skin lesions and is discussed with the literature.