ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BILIMSEL MEKTUP

Ekstensör Pollicis Longus Tendonun Bilateral Varyasyonunun Sonografik İspatı
Sonographic Envisage for Bilateral Variation of Extensor Pollicis Longus
Received Date : 16 Sep 2019
Accepted Date : 22 Nov 2019
Available Online : 19 Dec 2019
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-71285 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2020;23(1):55-6
ÖZET
Lister tuberkülü, el bileğinin sonografik muayenesinde önemli bir anatomik işarettir. Radiusun distal ucunda dorsumunda palpe edilebilen bu yapı, ekstansör tendonların rahat ayırt edilebilmesine imkan tanır. 25 yaşında kadın hasta el bileği hareketleri ile artan hafif düzeyde sağ önkol ağrısı ile başvurdu. Hastanın şikayetleri 1 yıl önceden düşme ile başlamıştı ve fizik muayenede sağ dorsal ön kol bölgesinde el bileğinin fleksiyon ve ekstansiyonu ile oluşan hassasiyet mevcuttu. Sağ üst ekstremitenin nörolojik muayenesi ve sistemik muayene normaldi. Ultrasonografik değerlendirmede, üçüncü kompartmanda yer alan extansor pollicis tendonunun Lister tüberkülünün radial tarafında olduğu ve dördüncü kompartmanda yer alan extansor digitorum tendonunun da Lister tüberkülünün ulnar tarafında yer aldığı gözlendi. Benzer bulgular diğer dorsal ekstansör kompartmanlarında da gözlendi. Lister tüberkülü ve ekstansör kompartmanlar arasındaki varyasyonlar nadiren görülmektedir. Bildiğimiz kadarıyla; Lister tuberkülünün radiyal tarafındaki lokalizasyonunun ultrasonografik görünümü literatürde daha önce bahsedilmemiştir.
ABSTRACT
Lister tubercle is an important anatomical marker in sonographic examination of the wrist. This structure, which can be palpated in the dorsum of the distal end of the radius, allows for easy identification of the extensor tendons. A 25-year-old female presented with a mild right forearm pain. Her complaints began with a fall on her forearm 1 year earlier and on physical examination there was a mild tenderness over the right dorsal forearm with wrist flexion and extention. Neurological examination of the right upper extremity and systemic examination were unremarkable. In the ultrasonographic examination, the extensor pollicis tendon which is in the third compartment was on the radial side of the Lister tubercle and the extensor digitorum tendon which is in the fourth compartment was located on the ulnar side of the Lister tubercle. Similar findings were found on the left dorsal extensor compartments. Variations between Lister tubercle and extensor compartments rarely have been seen. To the best of our knowledge, radial side of Lister’s tubercle location of both third extensor compartments has not been mentioned as yet in the literature.
REFERENCES
  1. Starr HM Jr, Sedgley MD, Means KR Jr, et al. Ultrasonography for hand and wrist conditions. J Am Acad Orthop Surg. 2016;24:544-54. [Crossref]  [PubMed] 
  2. Lee JC, Healy JC. Normal sonographic anatomy of the wrist and hand. Radiographics. 2005;25:1577-90. [Crossref]  [PubMed] 
  3. Tok F, Omaç OK, Kesikburun S, et al. Sonographic envisage for unilateral absence of extensor pollicis longus. Am Surg. 2010;76:1026-7.
  4. Chan WY, Chong LR. Anatomical variants of lister's tubercle: a new morphological classification based on magnetic resonance imaging. Korean J Radiol. 2017;18:957-63. [Crossref]  [PubMed]  [PMC]