ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Ekstremitelerde Parestezik Yakınmalarla Başvuran Bir Arnold Chiari Malformasyonu ve Siringomiyeli Olgusu
A Case of Arnold Chiari Malformation and Syringomyelia Presenting with Paresthesia in the Extremities
Received Date : 14 May 2012
Accepted Date : 11 Oct 2012
Makale Dili: TR
ÖZET
Arnold Chiari malformasyonu (ACM), serebellar tonsillerin foramen magnumdan aşağıya doğru yer değiştirmesi ile karakterize bir anomalidir. Bu olguların %30-70'inde siringomiyeli de görülmektedir. Başlıca şikayetler; baş ve boyun ağrısı, baş dönmesi, ekstremitelerde uyuşma gibi non spesifik semptomlardır. Hastalar bu şikâyetlerle nöroloji, nöroşirurji ve fizik tedavi gibi farklı branşlara başvurabilmekte ve çoğu kez yanlış tanı alabilmektedir. Bu nedenle bu gibi nonspesifik bulgularla gelen hastalarda ACM ve siringomiyeli ayırıcı tanı olarak düşünülmelidir. Biz de bu yazıda, ekstremitelerde parestezik yakınmalarla başvuran ACM tip 1 ve siringomiyeli hastalarının tanı ve tedavi seçeneklerinin gözden geçirilmesi amacıyla olgumuzu literatür eşliğinde sunuyoruz.
ABSTRACT
Arnold Chiari malformation (ACM) is an anomaly that is characterized by downward displacement of the cerebellar tonsils through the foramen magnum. Syringomyelia accompanies 30-70 % of these cases. Most patients with these conditions experience head and neck pain, dizziness, and paresthesia in lower extremities, but these are quite general and non-specific symptoms. Patients with these complaints are referred to different clinical units such as neurology, neurosurgery or physical medicine, and they are commonly misdiagnosed. For this reason, ACM and syringomyelia should be considered in differential diagnosis of patients with such non specific symptoms. In this article, we review the relevant literature and present a case to study the diagnosis and treatment options for ACM 1 and syringomyelia patients with paresthesia in lower extremities.