ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler

EDITÖRE MEKTUP

Geç ve Zor Tanınan Bir Durum: Hirayama Hastalığı
Late and Difficult Recognized Status: Hirayama Disease
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2018;21(1):47-8