ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Her İki Diz Ekleminde Sinoviyal Kondromatozisi Olan Romatoid Artritli Bir Hasta
Bilateral Synovial Chondromatosis of Knee Joint in a Patient with Rheumatoid Arthritis
Received Date : 18 May 2020
Accepted Date : 28 Sep 2020
Available Online : 18 Jan 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-76435 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2021;24(1):76-80
ÖZET
Sinoviyal kondromatozis (SK), etiyolojisi bilinmeyen nadir görülen bir hastalıktır ve eklem sinoviyumu veya boşluğunda multipl kıkırdak nodüllerinin varlığı ile karakterizedir. Bu olgu sunumunda, romatoid artrite (RA) sekonder Milgram'ın sınıflamasının farklı fazlarında olan, nadir bir bilateral diz kondromatozisi olgusunu sunmayı amaçladık. Yirmi beş yıldır RA tanısı olan 47 yaşındaki kadın hasta, hastanemize sevk edildiğinde 5 yıllık diz ağrısı öyküsü mevcuttu. Her iki diz ekleminde hassasiyet ile birlikte efüzyon ve hareket kısıtlılığı vardı. Mukayeseli diz grafilerinde ise değişen boyutlarda, yaygın, multipl, kalsifiye eklem fareleri, eklem aralığında daralma ve osteoporoz görüldü. Ayrıca her iki diz manyetik rezonans görüntülemesinde, T1 ağırlıklı serilerde multipl hipointens ve az sayıda hiperintens kalsifiye lobüler konturlu nodülün eklem boşluğuna dağılmış olduğu gözlendi ve aynı kesitlerin T2 ağırlıklı serilerinde eşlik eden eklem efüzyonu ile birlikte periferi hipointens, santrali hiperintens multipl nodüler lezyonlar saptandı. Tanı, artroskopik biyopsiyi takiben patoloji ile doğrulandı. SK, inatçı artriti bulunan RA’lı hastaların ayırıcı tanısında dikkate alınmalıdır.
ABSTRACT
Synovial chondromatosis (SC) is an uncommon disorder of unknown etiology and is characterized by the presence of multiple cartilaginous nodules in the joint synovium or cavity. In this case presentation, we aimed to present a rare case of bilateral knee chondromatosis with different phases of Milgram’s classification secondary to rheumatoid arthritis (RA). A 47 years-old female patient, diagnosed with RA for 25 years, was presented with a history of 5 years knee pain when she was referred to our hospital. She had tenderness in her both knees with effusion and limited knee range-ofmotion. Bilateral knee radiographs showed widespread multiple calcified loose bodies with variable in size, joint space narrowing and osteoporosis. Moreover on bilateral knee magnetic resonance imaging, multiple hypointense and few hyperintense calcified nodules distributed throughout the joint with lobular contours were observed on T1-weighted images and peripheral hypointense central hyperintense multiple nodular lesions with an associated effusion were detected in the same sections of T2-weighted images. The diagnosis was confirmed by pathology following arthroscopic biopsy. SC should be considered in the differential diagnosis of patients presenting with a persistent arthritis in patients with RA.
REFERENCES
 1. Chalasani P, Koduru S, Mikkineni K. A rare case of multiple rice bodies in glenohumeral joint, subscapular recess and along long head of biceps. J Orthop Case Rep. 2016;6(3):53-5.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 2. Milgram JW. Synovial osteochondromatosis: a histopathological study of thirty cases. J Bone Joint Surg Am. 1977;59(6):792-801.[Crossref] [PubMed] 
 3. O'Connell JX. Pathology of the synovium. Am J Clin Pathol. 2000;114(5):773-84.[Crossref] [PubMed] 
 4. Shearer H, Stern P, Brubacher A, Pringle T. A case report of bilateral synovial chondromatosis of the ankle. Chiropr Osteopat. 2007;15:18.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 5. Ümit Yemişçi O, Ozen S, Kart Köseoğlu H. A rare benign tumor with diagnostic difficulties: synovial chondromatosis. Arch Rheumatol. 2019;35(2):274-7.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 6. Tahmasebi MN, Bashti K, Sobhan M, Ghorbani G. Bilateral synovial knee chondromatosis in a patient with rheumatoid arthritis: case-report and literature review. Arch Bone Jt Surg. 2014;2(4):260-4.[PubMed] [PMC] 
 7. Padhan P, Ahmed S. Synovial chondromatosis. N Engl J Med. 2019;381(14):1364.[Crossref] [PubMed] 
 8. Bhadu D, Das SK, Dhakad U, Sharma M, Srivastava D, Tripathy SR. Synovial chondromatosis involving multiple joints in rheumatoid arthritis: a case report review of the literature. Int J Rheum Dis. 2017;20(12):2148-51.[Crossref] [PubMed] 
 9. Witwity T, Uhlmann R, Nagy MH, Bhasin VB, Bahgat MM, Singh AK. Shoulder rheumatoid arthritis associated with chondromatosis, treated by arthroscopy. Arthroscopy. 1991;7(2):233-6.[Crossref] [PubMed] 
 10. Reverté Vinaixa MM, Singh R, Monyart JM, Llado GD, Dominguez MP, Feliu EC, et al. Wrist synovial chondromatosis: case report and literature review. Hand Surg. 2012;17(2):233-8.[Crossref] [PubMed] 
 11. Ji JH, Shafi M, Jeong DS. Secondary synovial chondromatosis of the shoulder. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015;23(9):2624-7.[Crossref] [PubMed] 
 12. Chiang CH, Jou IM, Wang PH, Chern TC, Huang MT. Synovial osteochondromatosis of the second metatarsophalangeal joint: a case report. J Foot Ankle Surg. 2011;50(4):458-61.[Crossref] [PubMed] 
 13. Rogachefsky RA, Zlatkin MB, Greene TL. Synovial chondromatosis of the distal radioulnar joint: a case report. J Hand Surg Am. 1997;22(6):1093-7.[Crossref] [PubMed] 
 14. Startzman A, Collins D, Carreira D. A systematic literature review of synovial chondromatosis and pigmented villonodular synovitis of the hip. Phys Sportsmed. 2016;44(4):425-31.[Crossref] [PubMed] 
 15. Murphey MD, Vidal JA, Fanburg-Smith JC, Gajewski DA. Imaging of synovial chondromatosis with radiologic-pathologic correlation. Radiographics. 2007;27(5):1465-88.[Crossref] [PubMed] 
 16. Yu GV, Zema RL, Johnson RW. Synovial osteochondromatosis. A case report and review of the literature. J Am Podiatr Med Assoc. 2002;92(4):247-54.[Crossref] [PubMed]