ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Humerus Başı Osteonekrozu: Gözden Kaçan Bir Komplikasyon
Osteonecrosis in the Humeral Head: An Overlooked Complication
Received Date : 02 Feb 2012
Accepted Date : 16 Mar 2012
Makale Dili: EN - Medline No: 111152
ÖZET
Osteonekroz, etkilenen kemik parçasının kollapsı ile sonuçlanan geçici olarak kemiğe olan kan akımının kesilmesidir. Steroid tedavisi avasküler nekrozun en önemli nedenlerindendir. Antiinflamatuar ve immunomodulatör etkilerinden dolayı kortikosteroidler cerrahi öncesi, sonrasında ve inflamatuar hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu yazıda cerrahi sonrası bolus tarzda steroid tedavisi alan ve sağ omuz ağrısı nedeni ile iki kez intraartiküler steroid tedavisi uygulanan 28 yaşında bir bayan hasta sunuldu. Fakat steroid tedavileri öncesi herhangi bir radyolojik görüntülemesi yok idi. Sonuçta steroid tedavisinin bir komplikasyonu olarak sağ omzunda avasküler nekroz gelişti. (FTR Bil Der 2012;15: 20-2)
ABSTRACT
Osteonecrosis results from temporary or permanent loss of blood supply to a part of bone resulting in an ultimate collapse of the affected bony tissue. Steroid therapy is one of the most important causes of avascular necrosis. Because of their anti- inflammatory and immunomodulatory effects, corticosteroids are commonly used at the pre- and/or postoperative period and to treat inflammatory diseases. The patient resented here a 28-year-old woman who has a history of bolus steroid therapy at the postoperative period and two times intraarticular steroid injections in order to reduce the right shoulder pain. But, she had no radiological evoluation before the steroid therapies. Overall, osteonecrosis as a complication of steroid therapy developed. At her right shoulder. (JPMR Sci 2012;15: 20-2)