ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

İdiyopatik Bilateral Femur Başı Avasküler Nekrozu ve Bilateral Humerus Başı Avasküler Nekrozu
Idiopathic Bilateral Femoral Head Avascular Necrosis and Bilateral Humeral Head Avascular Necrosis
Received Date : 05 May 2021
Accepted Date : 11 Mar 2022
Available Online : 04 Apr 2022
Doi: 10.31609/jpmrs.2021-84272 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2022;25(2):264-68
ÖZET
Avasküler nekroz (AVN), çeşitli nedenlerle kan akımında bozulma sonucunda ortaya çıkan, kemiğin hücresel ölümüdür. Otuz dört yaşındaki erkek hasta, sol omuz ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Sol omuz manyetik rezonans görüntülemede avasküler osteonekroza sekonder sinyal değişiklikleri saptandı. İzlemde, bilateral kalça AVN ve sağ omuzda da AVN saptandı. Hastaya 21 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon programı ve medikal tedavi uygulandı. Hasta, tedavi öncesi Görsel Analog Skala değerini 8 olarak belirtirken; 3 hafta süren tedaviden sonra 2 olarak belirtti. Kalça ve omuz AVN birlikteliği nadir görüldüğü için ve konservatif tedaviye iyi yanıt alındığı için bu vakayı sunmak istedik.
ABSTRACT
Avascular necrosis (AVN), meaning the cellular death of bone, can occur for various reasons. A 34-year-old male patient admitted with pain in the left shoulder was identified with bilateral hip AVN and bilateral shoulder AVN on magnetic resonance imaging. The patient underwent 21 sessions of physical therapy and was started on a rehabilitation program as the prescribed medical treatment. Prior to treatment, the patient reported a pain Visual Analog Scale score of 8, which reduced to 2 after 3 weeks of treatment. We present this case to literature due to the rare coexistence of hip and shoulder AVN and the good response of the patient to conservative treatment.
REFERENCES
 1. Chang C, Greenspan A, Gershwin ME. Osteonecrosis. In: Firestein G, Budd R, Gabriel S, McInnes I, O'Dell J, eds. Kelley's Textbook of Rheumatology. 9th ed. Philadelphia: Elsevier/Saunders; 2013. p.1692-711. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Ozdemir H, Baloğlu M. Femur başının avasküler nekrozu: tanı ve tedavisi [Avascular necrosis of the femoral head: diagnosis and treatment]. TOTBİD Dergisi. 2010;9(1):41-51. [Link] 
 3. Iğdek S, Onay T, Kütük E. Bilateral avascular necrosis of femoral heads associated with pregnancy: a case report and review of literature. Turk J Osteoporos. 2018;24:108-11. [Crossref] 
 4. Gallart Úbeda V, Elía Martínez JM, Puerta de Diego R, et al. [Multiple osteonecrosis. Update and case report]. Rehabilitacion (Madr). 2020;54(1):63-7. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Pajaczkowski JA. The stubborn hip: idiopathic avascular necrosis of the hip. J Manipulative Physiol Ther. 2003;26(2):107. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Rizzo M, Urbanak JR. Osteonekroz. Tan K, Taşkaynatan MA, çeviri editörleri. In: Harris ED, BuddCR, Genovese MC, Firestein GS, Sargent JS, Sledge CB, eds. Kelly Romatoloji. 7. Baskı. Ankara:Güneş Kitabevi; 2006. p.1812-28.
 7. Imhof H, Breitenseher M, Trattnig S, et al. Imaging of avascular necrosis of bone. Eur Radiol. 1997;7(2):180-6. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Lespasio MJ, Sodhi N, Mont MA. Osteonecrosis of the hip: a primer. Perm J. 2019;23:18-100. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Sayılır S. İdiopathic widespread femoral osteonecrosis: An insidious cause for knee pain. Turk J Osteoporos. 2017;23:45-6. [Crossref] 
 10. Yener M, Aşkın A, Çerçi S, ve ark. Spontan diz osteonekrozisi: olgu sunumu [Spontaneous knee osteonecrosis: a case report]. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 2010;56:40-2. [Link] 
 11. Yağız AE, Üstün N, Güler H, Turhanoğlu AD. Her iki kalçada aynı anda gelişen idyopatik bilateral avaskuler nekroz: olgu sunumu [Bilateral idiopathic avascular necrosis of both hip developing at the same time: case report]. Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg. 2013;4(14). [Link]