ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

İNMELİ HASTALARDA VENÖZ TROMBOEMBOLİZM
VENOUS THROMBOEMBOLISM IN STROKE PATIENTS
Makale Dili: TR - Medline No: 66276
ÖZET
Venöz tromboembolik komplikasyonlar, inme sonrası morbidite ve mortalitenin önemli sebeplerindendir. Yalnız inme sonrası akut safhada değil, rehabilitasyon sürecinde de artmış oranda görülür ve rehabilitasyon sürecini aksatabilir. Biz bu derlemede inme sonrası derin ven trombozunun insidansı, klinik önemi, tanısı, tedavisi ve profilaksisi ile ilgili son yıllarda yayınlanmış makaleleri özetlemeyi amaçladık.
ABSTRACT
Venous thromboembolic complications are major causes of the morbidity and mortality following stroke. They are not only seen at the acute phase of stroke, but also increased during rehabilitation phase, thus they can delay the rehabilitation programme. In this review we aimed to summarize the related articles in the recent years to evaluate incidence, clinical importance, diagnosis, treatment, and prophylaxis of deep vein thrombosis after stroke.