ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

KADIN POPÜLASYONDA OSTEOPOROZ VE OSTEOPENİ SIKLIĞI
THE FREQUENCY OF OSTEOPOROSIS AND OSTEOPENIA IN FEMALE POPULATION
Makale Dili: EN - Medline No: 66231
ÖZET
Amacımız Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniğine başvuran Türk kadınlarının lomber ve femur kemik mineral yoğunluğunu (KMY) değerlendirmekti. Kadınların yaş, kilo, menapoz durumu kaydedildi. Sekonder osteoporoza yol açacak nedenleri olanlar çalışmaya alınmadı.

Hastaları dekadlara göre değerlendirdiğimizde AP lomber vertebraya göre ; 4. dekatta %55.3'ü osteopenik, 5. dekatta %39.2 osteopenik ve %5.5 osteoporotik, 6.dekatta %41.1 osteopenik ve %15.9 osteoporotik, 7. dekatta %41.1 osteopenik ve %37.4 osteoporotik, 8. dekatta %32.4 osteopenik ve %45.4 osteoporotik, 9. dekatta %27.3 osteopenik ve %45.5 osteoporotikti.

Femur boyun KMY T skorlarına göre; 4. dekatta %36.8 osteopeni, 5. dekatta %24.3 osteopeni ve %1,7 osteoporoz, 6.dekatta %34,7 osteopeni ve %2,5 osteoporoz, 7. dekatta %51,7 osteopeni ve %17,25 osteoporoz, 8. dekatta %54,9 osteopeni ve %27,7 osteoporoz, 9. dekatta %45.5 osteoporoz mevcuttu. Kadın vakalarımızda osteopeni daha genç yaşlarda saptandı. Bu nedenle kadınlarımıza kemik metabolizması ve osteoporoz hakkında gençlik döneminden itibaren bilgi verilmesi kanaatindeyiz.

ABSTRACT
Our aim was to evaluate the spinal and femoral bone mineral density (BMD) values of women who admitted to physical therapy and rehabilitation outpatient clinics by various complaints.

The age, weight and menopause status of the female were recorded. Those with a cause that may lead to secondary osteoporosis were not included in the study. The AP spine and femoral neck BMD values were measured in 1597 women by Lunar DPX 6956 (DEXA).

When patients were evaluated according to decades; for AP spine in 4th decade 55.3% were osteopenic, in 5th decade 39.2% were osteopenic and 5.5% were osteoporotic, in 6th decade 41.1% were osteopenic and 15.9% were osteoporotic, in 7th decade 41.4% were osteopenic and 37.4% were osteoporotic, in 8th decade 32.4% were osteopenic and 45.4% were osteoporotic; in 9th decade 27.3% were osteopenic and 45.5% were osteoporotic. Femur neck BMD T score values showed 36.8 % osteopenia in the 4th decade, 24.3 % osteopenia and 1.7 osteoporosis in the 5th decade, 34.7 % osteopenia and 2.5% osteoporosis in the 6th decade, 51.7 % osteopenia and 17.25% osteoporosis in the 7th decade, 54.9% osteopenia and 27.7% osteoporosis in the 8th decade, 45.5 % osteoporosis in the 9th decade. In our female subjects osteopenia was detected from at younger ages. So we are in the opinion that we have to inform women about the bone metabolism and osteoporosis from the younghood.