ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


SEREBRAL PALSI

Kardiyak Rehabilitasyon: Endikasyonları, Hasta Seçimi ve Kontrendikasyonlar
Cardiac Rehabilitation: Patient Selection, Indications, and Contraindications
Received Date : 02 Nov 2010
Accepted Date : 04 Dec 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 95203
ÖZET
Kardiyak rehabilitasyon (KR) kardiyak hastanın morbidite ve mortalitesini azaltmaya ek olarak fiziksel, psikolojik ve sosyal fonksiyonlarını da en iyi duruma getirmek için yapılandırılmış eşgüdümlü ve çok yönlü girişimleri ifade etmektedir. Biz bu özel bölümde kardiyak rehabilitasyon kavramını, başlıca performans ölçekleriyle birlikte hastayı dahil etme /dışlama kriterlerini ve ilgili rehberlerle birlikte çekirdek bileşenleri temelinde gözden geçirdik. Hastalar bu programlara katılmaları için şiddetle cesaretlendirilmelidir. Kardiyak rehabilitasyon programlarının faydasını idame ettirmek için düzenli fiziksel aktiviteye ömür boyu katılım, kalp-sağlığı diyeti, reçetelenmiş ilaç rejimi ve sigarayı bırakma gerekmektedir. (FTR Bil Der 2010;13 Özel Sayı:33-8)
ABSTRACT
Cardiac rehabilitation refers to coordinated and multifaceted interventions designed to optimize a cardiac patient's physical, psychological, and social functioning, in addition to reducing death and disability. We have reviewed the cardiac rehabilitation concept mainly on the basis of inclusion/exclusion criteria with performance measures and the core components with corresponding guidelines in this special section. Patients should be vigorously encouraged to attend these programs. Lifelong adherence to regular physical activity, a heart healthy diet, a prescribed medication regimen, and smoking cessation is needed to maintain the benefits of cardiac rehabilitation programs. (J PMR Sci 2010;13 Suppl:33-8)