ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


SEREBRAL PALSI

Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyonda Destek Tedaviler: Eğitim, Diyet, Sigara Bırakma, Psikososyal Destek
Supportive Management in Cardiac and Pulmonary Rehabilitation: Education, Diet, Smoking Cessation, Psycho-Social Support
Received Date : 02 Nov 2010
Accepted Date : 04 Dec 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 95207
ÖZET
Pulmoner ve kardiyak rehabilitasyon programları multidisipliner kapsamlı girişimlerdir. Bu derlemede kronik pulmoner ve kardiyak hastalıklara eşlik eden vücut kompozisyon bozuklukları, beslenme sorunları, sigara kullanımı, psikososyal sorunlar gibi komorbid faktörler ve bu faktörlere yaklaşım yöntemleri tartışılacaktır. (FTR Bil Der 2010;13 Özel Sayı:56-61)
ABSTRACT
Pulmonary and cardiac rehabilitation are multidisciplinary and comprehensive interventions. In this review, co-morbid factors like body composition disturbances, nutritional problems, smoking cessation, psychosocial problems, which accompanies to chronic pulmonary or cardiovascular diseases, and their management will be discussed. (J PMR Sci 2010;13 Suppl:56-61)