ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


SEREBRAL PALSI

Kardiyovasküler Hastalıkların Epidemiyolojisi
Epidemiology of Cardiovascular Diseases
Received Date : 02 Nov 2010
Accepted Date : 04 Dec 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 95199
ÖZET
Dünyada ve ülkemizde bulaşıcı hastalıklarından ölüm oranının azalması, beslenmenin düzelmesi ve sosyoekonomik düzeyin yükselmesi sonucu ortalama yaşam süresinin artmasıyla birlikte kronik hastalıklar ve komplikasyonlarına bağlı morbidite ve mortalite önemli düzeyde artmıştır. Kronik hastalıklar içinde kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve diabet başı çekmektedir. Bu derlemede kardiyovasküler hastalıklara ilişkin dünya ve ülkemiz ölçütünde epidemiyolojik verilerden bahsedilmekte, ülkemizde konuya ilişkin olarak yapılmış önemli çalışmalar özetlenmekte ve kardiyovasküler hastalıklardan korunmaya ilişkin öneriler ve kardiyak rehabilitasyonun kardiyovasküler mortalite ve morbidite üzerindeki etkileri gözden geçirilmektedir. (FTR Bil Der 2010;13 Özel Sayı:4-9)
ABSTRACT
Decrease in mortality rates due to infectious diseases, improvement in nutrition and socioeconomical status have given rise to a longer life span all over the world as well as our country. These facts have led to an extensive increase in morbidity and mortality rates due to chronic diseases and related complications. Cardiovascular diseases, cancer and diabetes are the leading causes among chronic diseases. This review focuses on epidemiological information about cardiovascular diseases concerning both global and national burden. Major epidemiological studies conducted in our country are summarized and prevention strategies on cardiovascular diseases are reviewed. Effects of cardiac rehabilitation programs on cardiovascular mortality and morbidity are emphasized. (J PMR Sci 2010;13 Suppl:4-9)