ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

KAS İSKELET SİSTEMİ BULGULARI İLE ORTAYA ÇIKAN RENAL OSTEODİSTROFİLİ BİR OLGU
A CASE OF RENAL OSTEODYSTROPHY MANIFESTING WITH MUSCULOSKELETAL SYMPTOMS
Makale Dili: TR - Medline No: 32800
ÖZET
Bu makalede, yaklaşık iki yıldır, yürümede güçlük, proksimal kas zayıflığı, kas ve kemik ağrıları şikayetleri olan 34 yaşındaki kadın hasta, kliniğimizde yapılan tetkikler sonucu renal osteodistrofi tanısı konularak vaka olarak sunulmuştur. Renal osteodistrofi; osteomalazi veya raşitizm, osteitis fibroza, osteoskleroz ve osteoporoz gibi terimleri içine alan bir tanımlamadır. Kas zayıflığı, kemik ağrıları, kırıklar ve iskelet deformiteleri belirgin bulgularıdır. Renal osteodistrofi genellikle böbrek yetmezliğinin son döneminde ya da diyalizli hastalarda ortaya çıkar. Bizim vakamızın öyküsünde diyaliz ve uzun süreli böbrek hastalığı olmamasına rağmen klinik ve laboratuvar özellikleri renal osteodistrofiyle uyumlu idi. Bu nedenle benzer bulguları olan hastalarda ayırıcı tanıda böbrek patolojilerinin akılda tutulması önemlidir.
ABSTRACT
In this report, a case of 34 years old woman who applied to our clinic with difficulties of walking, weakness of proximal muscles and bone pain for two years, was presented as renal osteodystrophy. Renal osteodystrophy is a collective term consisting in osteomalacia or rikets, osteotitis fibrosa, osteosclerosis and osteoporosis. Muscle weakness, bone pain, fractures and skeletal deformities are main signs. Renal osteodistrophy generally appears in last term of kidney insufficiency or dialysed patients. In our case, in spite of any history of kidney disease or dialysis, its clinical and laboratory findings were concordant with renal osteodystrophy. For this reason, it is important to consider the patients who have similar symptoms for differential diagnosis.