ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Fonksiyonel Kapasitenin Belirlenmesi: Kardiyopulmoner Egzersiz Testinin Temel Prensipleri
The Evaluation of Functional Capacity in Musculoskeletal Diseases: Basic Principles of Cardiopulmonary Exercise Testing
Received Date : 21 Jun 2011
Accepted Date : 19 Aug 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 108309
ÖZET
Kardiyopulmoner egzersiz testi bireyin dinamik egzersiz sırasındaki kapasitesini değerlendiren, tanısal ve prognostik amaçlı bilgiler sağlayan girişimsel olmayan bir işlemdir. Sadece pulmoner ve kardiyovasküler sistemler değil bunun yanında kas iskelet sistemi de dahil olmak üzere egzersize karşı oluşan yanıtın bütüncül olarak değerlendirilmesine olanak sağlar. Bu yanıtın tek tek organ sistemlerinin fonksiyonunun ölçülmesiyle yeterli düzeyde belirlenmesi mümkün değildir. Yarım yüzyıldan uzun süredir, bu test kardiyovasküler veya pulmoner hastalığı olanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Fonksiyonel egzersiz testi aktivite danışmanlığı, egzersiz reçetelenmesi ya da disabilitenin belirlenmesi bakımından değerlidir. Bununla birlikte, tanı almamış egzersiz intoleransının değerlendirilmesi ve fonksiyonel kapasitenin objektif olarak belirlenmesi amacıyla geniş spektrumlu klinik uygulamalarda artarak uygulanmaktadır. Biz bu yazıda, kardiyopulmoner egzersiz testinin temel prensiplerini gözden geçirmeyi amaçladık. (FTR Bil Der 2011;14: 99-104)
ABSTRACT
Cardiopulmonary exercise testing is a noninvasive procedure that provides diagnostic and prognostic information and evaluates an individual's capacity for dynamic exercise. It provides assessment of the integrative exercise responses involving not only the pulmonary and cardiovascular systems but also skeletal muscle system, which are not adequately reflected through the measurement of individual organ system function. For more than a half century, it has been widely used in patients with cardiovascular or pulmonary disease. Functional exercise testing is valuable for activity counselling, exercise prescription, or disabilty assessment. Furthermore, it is being performed increasingly in a wide spectrum of clinical applications for evaluation of undiagnosed exercise intolerance or for objective determination of functional capacity. In this report, we aimed to review the basic principles of cardiopulmonary exercise testing. (J PMR Sci 2011;14: 99-104)