ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Kontrolsüz Kilo Kaybı Sonrası Gelişen Şiddetli Polinöropati
Severe Polyneuropathy Developed After Uncontrolled Weight Loss
Received Date : 02 Nov 2014
Accepted Date : 15 May 2015
Makale Dili: TR
ÖZET
Hızlı ve kontrolsüz kilo verilmesi sonrasında görülen periferal nöropati çoğunlukla malnutrisyona bağlı gelişen ve nadir görülen bir komplikasyondur. Protein malnutrisyonu, vitamin (tiamin, niasin, kobalamin, B6, A, D ve E vitaminleri), demir, çinko ve kalsiyum eksiklikleri hızlı kilo verilmesi sonrasında görülebilen ve periferal nöropatiye sebep olabilen nutrisyonel problemlerdir. Genellikle günümüzde sıklığı artan obezite cerrahisi sonrasında görülür ve özellikle alt ekstremitelerde kas güçsüzlükleri ve yürüyüş bozuklukları ile beraber seyreder. Erken tanı konduğunda ve gerekli replasman tedavisi sağlandığında semptomlar geri döner fakat bulgular kronikleşirse hastaya uygulanacak olan tedavide başarı sağlanamayabilir. Bu olguda ani kilo verme sonrasında alt ekstremitesinde şiddetli güçsüzlük gelişen ve sensorimotor polinöropati tanısı konulan 17 yaşında erkek hasta anlatılmaktadır. Hastanın diyet esnasında gerekli multivitamin ve mineral desteğinin sağlanmaması ve tanının gecikmesi nedeniyle uzun bir rehabilitasyon programına rağmen yeterli fonksiyonel düzelme saptanamamıştır. Klinisyenler ani ve fazla kilo veren hastalarda gözlenen kas güçsüzlüklerinde vitamin eksikliği konusunda dikkatli olmalıdırlar.
ABSTRACT
Peripheral neuropathy is a rare complication of the rapid and uncontrolled weight loss, mostly due to malnutrition. After quick weight loss protein malnutrition, vitamins(thiamin, niacin, cobalamin, vitamin B6, D and E vitamin) iron, zinc and calcium defiency can occur and have nutritional problems that may cause peripheral neuropathy. It generally seen after bariatric surgery with increasing frequency and present especially in lower extremities muscle weakness and gait problems. The symptoms return when diagnosed early and appropriate replacement therapy is provided but if the symptoms become chronic, treatment administered to the patient may not be sufficient. In this case, we described a 17 years old male patient who had severe lower extremity weakness after rapid weight loss and diagnosed sensorimotor polyneuropathy. Despite a long enough rehabilitation program, functional improvements could not be detected because of deficient multivitamin and mineral supplementation during the diet and delayed diagnosis. Clinicians must be careful about vitamin deficiency with muscle weakness after rapid and excessive weight loss.