ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

KRONİK MEKANİK BEL AĞRILI HASTALARDA İZOKİNETİK KAS GÜCÜ TESTİ SONUÇLARININ, KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU İLE İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN ISOKINETIC BACK MUSCLE STRENGTH AND BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH CHRONIC MECHANICAL LOW BACK PAIN
Makale Dili: TR - Medline No: 66259
ÖZET
Bel ağrısının neden olduğu ağrılı ataklar ve kronikleşme, immobilizasyona bağlı osteoporoz gelişimine yol açar. Bu çalışmanın amacı premenopozal kronik mekanik bel ağrılı (KMBA) hastalarda kemik mineral yoğunluğu (KMY) ile izokinetik bel kas gücü testi sonuçları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve normal sağlıklı bireylerdeki ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırılmasıydı. Çalışmaya 21 hasta ve 21 sağlıklı gönüllü alındı. Bel ağrısının neden olduğu yetersizlik derecesi Oswestry ağrı ve disabilite anketi ile değerlendirildi. KMY, anterior-posterior lomber vertebra (L3 ve L2-4) DEXA (Lunar-DPX) ile, bel kas gücü izokinetik dinamometre (Cybex-NORM) ile değerlendirildi. Ortalama yaş hasta grubunda 42.29±7.52, kontrol grubunda 42.62±7.49 di. Ortalama KMY T skoru, hasta ve kontrol gruplarında sırasıyla, L3 için -0.09±1.70 ve 0.95±1.12 (p=0.026), L2-4 için -0.25±1.32 ve 0.95±1.12 (p=0,003) olarak bulundu. Hasta grubunda 90 derece/ sn açısal hızla ölçülen ekstansör pik tork (EPT90) değeri anlamlı ölçüde düşüktü. EPT90 değeriyle Oswestry skoru (r = -0.524, p=0.015) ve EPT90 değeriyle KMBA süresi (r = -0.495, p=0.023) arasında negatif yönde korelasyon bulundu. KMBA'lı hastalarda ekstansör kas güçsüzlüğü sık olarak görülmektedir. Bel ağrısının kronikleşmesi mobiliteyi azaltarak osteoporoz gelişimine yol açabilmektedir.
ABSTRACT
Pain attacks and chronicity due to back pain causes immobilisation which in development of osteoporosis. The aim of this study was to investigate the relationship between isokinetic back muscle strength and bone mineral density (BMD) in premenopausal CMLBP patients and to compare BMD and muscle strength measurements with normal subjects. Twenty one patients and 21 healthy volunteers were included in the study. Degree of disability was measured with Oswestry Pain and Disability Questionnaire. The BMD was measured in the lumbar spine AP plane (L3 and L2-4) with DEXA (Lunar DPX). Back muscle strength was measured using an isokinetic dynamometer (Cybex NORM). The mean age was 42.29±7.52 years for patients, and 42.62±7.49 for control subjects. The mean BMD T scores were -0.09±1.70 and 0.95±1.12 for L3 (p=0.026) and -0.25±1.32 and 0.95±1.12 for L2-4 (p=0,003) for patients and controls respectively. The extensor peak torque values which were measured at an angular velocity of 90 degrees/sec. (EPT90) were significantly lower in the patient group (p=0.019). Inverse correlations were found between EPT90 and Oswestry score (r= -0.524, p=0.015), EPT90 and duration of CMLBP (r= -0.495, p=0.023). Patients with CLMP often present with extensor muscle weakness. The progression of back pain toward chronicity leads to reduced mobility and osteoporosis.