ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

Limbus Vertebra
Limbus Vertebra
Received Date : 26 Jul 2010
Accepted Date : 22 Aug 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 94521
ÖZET
Limbus vertebra (LV) marjinal bir herniasyonun sebep olduğu patolojidir. Nükleusun öne doğru herniasyonu sonucu oluşan düzgün üçgen kemik fragmanı şeklinde bir separasyonla tipik görüntüye sebep olur ve vertebral cisimden ayrı bir parça gibi durur. Disk materyalinin “ring” halka apofiz ön uzantısı ve vertebra gövdesi arasında transosseöz yer değiştirmesi ve birleşmeyi engellemesi sorumlu tutulmaktadır. En sık lomber vertebrada gözlenmektedir. LV ayırıcı tanısında edinsel gelişimsel birleşme defektlerine ek olarak kırıklar ve “ring” halka epifiz daha sık görülen etiyolojiler olarak akılda tutulmalıdır.(FTR Bil Der 2010;13:119-21)
ABSTRACT
Limbus vertebra (LV) results from the marginal disc herniations. The well-shaped triangular bone fragment that is developed by anterior herniation of the nucleus composes the typical form and stands as a seperate segment. It has been claimed that the obstructing effect of the replaced disc material from the corpus of the vertebra towards the ring apophysis is responsible for the development of LV. It is most frequently seen in lumbar vertebrae. Fractures and ring epiphysis should be considered as more common etiologies in addition to the acquired developmental fusion defects of vertebra in differential diagnosis of LV. (J PMR Sci 2010;13:119-21)