ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Lomber Disk Herniasyonu ve Diyabetik Amiyotrofi Birlikteliği: Olgu Sunumu
Coexistence of Lomber Disc Herniation and Diabetic Amyotrophy: A Case Report
Received Date : 05 Apr 2013
Accepted Date : 14 Apr 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Diyabetik amiyotrofi, diyabetin nadir görülen komplikasyonlarından biri olup kalça ve uylukta ciddi ağrıyla başlayan ve proksimal kas güçsüzlüğü ile seyreden bir periferik nöropatidir. Özellikle lomber disk hernisi ve/veya lomber spinal stenozla sıkça karışabilen bir klinik tablo olduğu için ayırıcı tanısı da güç olabilmekte ve gereksiz cerrahi girişimlerle sonuçlanabilmektedir. Bu olguda 10 yıldır tip II diyabeti olan ve kliniğimize sağ uyluk ön yüzünde şiddetli ağrı ve sağ alt ekstremite proksimal kaslarında güçsüzlük ile başvuran 71 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastanın fizik muayene, manyetik rezonans görüntüleme ve elektromiyografi bulguları lomber disk hernisi ile birlikte diyabetik amiyotrofi ile uyumlu bulundu. Özellikle alt ekstremite proksimalinde ağrı ve güçsüzlük yakınması olan yaşlı diyabetik hastalarda doğru tedavinin yapılabilmesi için lomber radikülopatinin yanı sıra diyabetik amiyotrofi de mutlaka akılda tutulmalıdır.
ABSTRACT
Diabetic amyotrophy, which is a rare complication of diabetes mellitus, is a type of peripheral neuropathy presenting with proximal leg pain and weakness. Diabetic amyotrophy can mimic lomber disc herniation and/or lomber spinal stenosis, thus differential diagnosis of these clinical entities may be difficult and can lead to unnecessary surgical interventions. We here present a 71 year-old male patient who has a history of type II diabetes mellitus for about 10 years and admitted to our hospital with the complaint of pain in the right anterior thigh and proximal muscle weakness in the right leg. The physical examination, magnetic resonance imaging and electromyographic examination of the patient was consistent with the diagnosis of lomber disc herniation and diabetic amyotrophy. In order to make an accurate treatment, besides lomber radiculopathy, diabetic amyotrophy should be also kept in mind, especially in older diabetic patients who have a complaint of proximal leg pain and weakness.