ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

LOMBER SPİNAL STENOZDA ANAMNEZ VE KLİNİK MUAYENE BULGULARININ TANIDAKİ DEĞERİ
DIAGNOSTIC VALUE OF HISTORY AND PHYSICAL EXAMINATION FINDINGS IN LUMBAR SPINAL STENOSIS
Makale Dili: TR - Medline No: 32709
ÖZET
Çalışmaya klinik olarak lomber spinal stenoz (LSS) düşünülen 29 hasta alındı. Rutin laboratuar testleri ve lumbosakral radyografilerden sonra, bilgisayarlı tomografileri (BT) çektirildi. BT'de spinal kanal alanı ölçüldü ve 1.45 cm2 altı değerler LSS olarak kabul edildi. BT'ye göre 17 hastada LSS mevcuttu. BT verileri sonucu anamnez ve fizik muayene bulgularının sensitivite ve spesifiteleri araştırıldığında; kronik sinsi başlangıçlı bel ağrısı, düz bacak kaldırma testi negatifliği, nörojenik kladikasyo, lomber vertebta ekstansiyonunda limitasyon ve fleksiyon ile semptomların rahatlaması ve fleksiyonda yürüme mesafesinde artma sensitif bulunurken, fleksiyon ile semptomların rahatlaması, duyu defisiti, düz bacak kaldırma testi negatifliği, aşil refleks kaybı ve güçsüzlük spesifik bulundu.
ABSTRACT
In the study 29 patients who were clinically diagnosed as lumbar spinal stenosis (LSS) were selected. After routine laboratory tests and lumbosacral roentgenograms, computed tomogaphy (CT) were assessed. Cross sectional area of the spinal canal was measured on CT imaging and area less than 1.45 cm2 are diagnosed as LSS. 17 cases were exactly as diagnosed as LSS by CT. According to CT data, we examined sensitivity and spesifity of history and physical examination findings. Back pain with chronic insidious onset, negative straigh leg raise test, neurogenic claudication, limited extension of lumbar spine, relieve of symptoms with flexion and increase in walking distance with flexion were sensitive; relieve of symptoms with flexion, sensory deficit, negative straigh leg raise test , absent ankle reflexes, weakness were specific for diagnosis of LSS.