ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

MALATYA VE YÖRESİNDEKİ POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZLU OLGULARDA RİSK FAKTÖRLERİ
THE RISK FACTORS IN POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROTIC CASES IN THE REGION OF MALATYA
Makale Dili: TR - Medline No: 33166
ÖZET
Bu çalışma, Malatya ve yöresindeki postmenopozal osteoporoz tanısı konmuş olgulardaki risk faktörlerini belirlemek amacı ile planlandı.

Kemik mineral dansite değerlerine göre postmenopozal osteoporoz tanısı konmuş 83 olgu ile kemik mineral dansite değerleri normal sınırlarda saptanmış olan 90 olgudan oluşan kontrol grubu karşılaştırıldı.

Sonuç olarak; medeni hal, ten rengi, gençlik ve erişkin dönemde yaşanılan yer, günlük aktivite, premenopozal siklus, menopoz tipi, oral kontraseptif kullanımı, postmenopozal östrojen kullanımı, güneş ışığından faydalanma miktarı, hikayede NSAID ve antihipertansif ilaç kullanımının bulunması, diyetle alınan protein, karbonhidrat ve yağ miktarı, günlük çay tüketimi, menarş yaşı ve toplam gebelik sayısı bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edildi.

ABSTRACT
This study has been planned to determine the risk factors in postmenopausal osteoporotic cases in the region of Malatya, Turkey.

Eighty-three cases with the diagnosis of postmenopausal osteoporosis were compared with ninety control cases with respect to the values of bone mineral density. As a conclusion, it has been found that there is a statistically significant difference between the two groups in terms of marital status, color, living area, daily activities, pre-menopausal cycle, the type of menopause, use of oral contraceptive pill, usage of post-menopausal estrogens, exposure to sunshine, usage of NSAID and anti-hypertensive agents, intake of proteins, carbon hydrates, and fat, tea consumption, the age of the first menstrual cycle and the total count of pregnancies.